Årsmøte 2024

Styret kaller med dette inn til ordinært Årsmøte i Rauma historielag onsdag 20. mars kl.19.00 på Rauma videregående skole.


Vanlige årsmøtesaker: se link under
Per Arne Skomsø orienterer om jubileumsfeiringen for Raumabanen og historielagets medvirkning til dette. Per Einar Langseth orienterer om arbeidet med Rauma Bygdebok.


Enkel bevertning

Bosetningshistorie for Rauma

Hvem bor her? Hvem bodde her før?

Rauma historielag har over flere år ønsket å få utarbeidet en bosetningshistorie/bygdebok for sogna Hen, Grytten og Kors.

(Voll, Eid og Holm har hatt slik bosetningshistorie/bygdebok i mange år. )


For perioden etter 1920 og opp til i dag må vi i tillegg til de offentlige kildene som finnes, innhente informasjon ute blant innbyggerne. Derfor håper vi at alle vil bidra når/hvis dere blir kontaktet slik at vi får vår lokale historie på «papiret». Arbeidet er godt i gang; Hen er snart ferdig, Grytten som da innbefatter Åndalsnes, Veblungsnes, Sogge og Hole, er godt i gang, mens i Kors sogn er arbeidet langt kommet i Medalen, og nettopp oppstartet i Øverdalen.
Det blir inndeling i områder og gater, og vi har engasjert personer som er lokalkjent i de ulike områdene, men de vil nok trenge noe hjelp.

Hva skal registreres?
Informasjon om bostedet og personene som har bodd der opp gjennom åra.

Det innsamlede materialet vil bli digitalisert og koblet sammen med eldre kilder i et eget datasystem. All informasjon som samles inn slik er frivillig.

Målet er: Bosettingshistorien vil gi en kortfattet beskrivelse av alle boplasser (gårdsbruk, husmannsplasser og enkeltbolighus). Beskrivelsen kan suppleres med aktuelle bilder. Kart er en selvfølgelig del av et slikt prosjekt. Befolkningshistorien er da en sammensatt oppstilling av alle familier som har bodd på boplassen fram til i dag og så langt tilbake som det er mulig..

Her kan du lese mer om prosjektet

Med hilsen
Styret i Rauma historielag 

Prosjektleder Per Einar Langseth

Bygdebok Rauma – Hen sokn/Isfjorden

Hvem bor her? Hvem bodde her før?

Rauma historielag har over flere år arbeidet for å få utarbeide en bosetningshistorie/bygdebok, og vi er nå i gang i Hen sokn/Isfjorden. For perioden etter 1920 må vi ut på bygda for å innhente informasjon om de siste hundre år. Derfor håper vi alle i bygda vil bidra med positive holdninger og engasjement for å skrive ned vår lokale historie.

Bygda har blitt delt inn i roder, og vi har engasjert personer som er lokalkjent i de ulike grendene. Grendekontaktene vil etter hvert ta kontakt med de som bor i grenda og registrere på eget skjema. Hva skal registreres? Informasjon om bostedet og personene som har bodd der fram gjennom åra. Det innsamlede materialet vil bli digitalisert og koblet sammen med eldre kilder i et eget datasystem. All informasjon som samles inn er frivillig.

Målet er: Bosettingshistorien vil gi en kortfattet beskrivelse av alle boplasser (gårdsbruk, husmannsplasser og enkeltbolighus). Beskrivelsen kan suppleres med aktuelle bilder.  Kart er en selvfølgelig del av et slikt prosjekt. Befolkningshistorien er da en sammensatt oppstilling av alle familier som har bodd på boplassen.

Med hilsen

Arbeidsgruppe for Bygdebok Rauma –Hen sokn/Isfjorden:

Rolf H. Bjerkeli, Edmund Søvik, Anders Einang, Ole Johan Sæther, Per Einar Langseth                             og Liv Sølvi M. Valde

Lansering av Årbok 2022

Årbok 2022 blir lansert tirsdag 22.november kl.19.00 i Biblioteket.   

Program: Kåseri ved Hans Petter Gjerdset: «Småskulen i Rauma vart som ein heim for oss». Det blir smakebiter fra Årboka og musikalske innslag ved Kulturskolen. Enkel servering. Gratis inngang. Vel møtt!

Åpent medlemsmøte 01.11.22, Isfjorden Samfunnshus

Tett opptil hundre personer møtte på Isfjorden samfunnshus for å høre Oddgeir Bruaset kåsere om sin siste bok «Gjensyn». Her forteller han om mennesker han har møtt før, og hvordan det har gått med de senere i livet. Bruaset har en egen evne til å fortelle og levendegjøre mennesker. I pausen var det musikk ved gruppa «Kan hende», og mange koste seg med kaffe, sveler og kaker. Kvelden ble innledet med informasjon om status Prosjekt Bygdebok Rauma. Arnfinn Kielland fortalte generelt om bygdebøker og Per Einar Langseth informerte om forarbeidet som har vært gjort med transkribering av kilder. Liv Sølvi M. Valde orienterte om status for innhenting av data etter 1920. Kvelden ble ledet av Per Arne Skomsø. Foto: Ottar Rydjord

Per Arne Skomsø og Oddgeir Bruaset

Per Einar Langseth

Gjensyn med Oddgeir Bruaset

Fengende musikk ved «Kan hende»

Arnfinn Kielland

På gjensyn med Oddgeir Bruaset – åpent medlemsmøte

Historielaget inviterer til åpent medlemsmøte tirsdag 01.november 2022 i Samfunnssalen i Isfjorden. Gratis inngang. Salg av kaffe og sveler. Musikkinnslag ved «Kan hende».


Oddgeir Bruaset kåserer om den siste boka si «Gjensyn». Bruaset er kjent fra NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Hvordan gikk det med menneskene fra serien? Bor de fremdeles på stedet eller har de flytta? Dette har han nå skrevet bok om – og det blir mange rørende gjensyn. Det blir mulighet for å kjøpe boka.

Rauma historielag vil orientere om arbeidet med Bygdebok Rauma: hva har vært gjort til nå? Arbeidet videre. Det blir salg av tidligere årbøker til sterkt redusert pris og mulighet for å tegne medlemskap. Alle velkommen!

Kulturhistorisk vandring i Rødven 21.08.22

Søndag 21.august ledet Per Arne Skomsø kulturhistorisk vandring i Rødven. Første stopp var ruinene av Fellesmeieriet på Rødven gard, fra seint på 1800-tallet. Meieriet ble bygd av bøndene i Rødven, og etterhvert ble det eksportert smør til England og melk til Ålesund. Meieriet ble nedlagt i 1914. Neste stopp var Rødven mølle, og deretter Rødven stavkyrkje, med omvisning både ute og inne. Siste stopp var Skolehagen museum med omvisning i hovedhuset, på låven og i magasinet. Her var det salg av kaffe og god mat, noe mange satte pris på etter en interessant vandring. ( Foto: Ottar Rydjord)