Register til branntakstprotokoller

Digitalarkivet  kan du finne skanna branntakstprotokoller fra Norges Brannkasse for Grytten herred som innbefatter Hen og Kors, og finnes i perioden 1846–1955.
I en branntakstprotokoll kan man finne spennende og interessante opplysninger om husenes størrelse, bygningsmaterialer, eier m.m. Disse protokollene har ikke register så en må bla side etter side i håp om å finne det en leter etter.

Men så viser det seg at Per Einar Langseth har laget en oversikt/register over hus/gårder og dets eiere som finnes i disse protokollene. Det er åtte protokoller og dermed åtte register. Vi har fått lov å dele disse registrene med dere.

Register til Branntakstprotokoll for Eid og Voll 1852–1954 er også lagt ut.

For de som er interessert i slike opplysninger vil det nå være enkelt å finne det man leter etter. Riktignok mangler noen som sannsynlig er forsikret i andre «selskap», som f.eks. Voll Branntrygdelag og Veøy Branntrygdelag.
Registeret som Per Einar har laget finner du under fanen «Lokale kilder» her på hjemmesiden.

Om du vil gå inn via Digitalarkivet må du følge denne «stien»:

 •  «Finn kilde» og velg
 • «Assuransemateriale» i midt-kolonnen og  
 •  «branntakster».

  I tillegg må du velge geografi i høyre kolonne:
 • Vestland
 • Møre og Romsdal
 • Grytten, Hen

  Når dette er gjort trykker du på søk og de aktuelle branntakstprotokoller kommer opp. Så er det bare å begynne å bla…. Men takket være registeret kan du nå enkelt finne den eiendommen eller eieren du leter etter.

Det finnes litt mer veiledning under prosjektet.

Julegaver

JULEGAVETIPS!

Sliter du med hva du skal gi som julegave til slekt og venner? Rauma historielag kan hjelpe! Ei bok eller flere er alltid velkomne gaver, og i disse førjulstider gir vi følgende tilbud:

 • Årbøker fra og med 2008 til og med 2016:            kr 150
 • Boka om Kabbin:                                                         kr 150
 • Årbok for Rauma 2017, 10% rabatt:                       kr 270

For å bestille sender du en e-post til: post@raumahistorielag.no eller ring til kasserer Tørris Haugan på nr. 990 45273.

PS: Det kan lønne seg å være medlem i historielaget, da får du mer rabatt!

BøkerJulegave

 

Styremøte 07.07.2016

Siste styremøte før sommerferien ble avviklet hos leder Arne Steffen i Vangsveien 7 i dag. Som vanlig var det mange saker på agendaen, bl.a. fastsettelse av dato for lansering av Årbok for Rauma 2016. Tradisjonen tro blir dette arrangementet på Hotel Aak, og datoen er søndag 13. november. Årets kulturminnedag blir markert på Mittet gamle skole søndag 18. september, i samarbeid med Mittetdalen historielag. Den viktigste saken på dagens møte var forberedelser til 200 – årsmarkeringen på Kabben 7. august. Her skal som kjent minnesmerket over Kabbin avdukes. Styret vil oppfordre både medlemmer av historielaget og andre til å delta her.

Fra venstre: Arne S. Lillehagen, Tørris Haugan, Rolf Herman Bjerkeli, Ågot Alnes Orvik, Arne Skiri og Britt Iren S. Neergård (fra skriftnemnda).

Fra venstre: Arne S. Lillehagen, Tørris Haugan, Rolf Herman Bjerkeli, Ågot Alnes Orvik, Arne Skiri og Britt Iren P. Neergård (fra skriftnemnda).

Korte sammendrag fra styremøter i historielaget

Styremøte 27.04.2016
Fra sakslista:
Orientering om Kabbin – prosjektet
Prosjektet nærmer seg fullførelse etter rundt fem års arbeid med denne saken. Avduking av minnesteinen er planlagt til søndag 7. august kl 1300 på Kabben i Brøstdalen. Ass. fylkesmann Rigmor Brøste, med slektsrøtter fra Brøstdalen, skal stå for avdukingen. Komiteen planlegger et større arrangement. Bjørn Austigard har skrevet historien om Kabbin, og boka skal lanseres og selges på avdukingsdagen.

Kulturminnedager 10. – 18. september. Tema: «Se hva vi kan!»
Enighet om at kulturminnedagene markeres med et arrangement en av disse dagene. Tema: synliggjøre for allmennheten forskjellige lag og organisasjoner og presentere arbeidet som gjøres. Forslag om sted: Mittet gamle skole.

Årbok for Rauma 2016
Rikelig med stoff er tilgjengelig for å fylle årets bok iflg skriftnemnda med varierte artikler og historier fra hele kommunen. Etter planen skal boka være klar fra trykkeriet første uka i november.

Styremøte 17.03.2016
Fra sakslista:
Gjennomgang av årsmøtesakene

Styremøte 25.02.2016
Fra sakslista:
Prosjekt bosettingshistorie. Drøfte videre arbeid og evnt nedsette arbeidsgruppe
Forslag på navn ble lagt fram, og disse forespørres. Arnfinn Kjelland har i forkant av styremøtet sendt en prosjektskisse til styret. I møtet redegjorde Kjelland nærmere rundt denne skissen som da vil være grunnlaget for det videre arbeidet. Såkalt «transkribering» av kirkebøker fra Grytten, Hen og deler av gamle Veøy er en viktig del i prosjektet. En god del av disse kirkebøkene er ikke digitalisert, dette vil kreve en stor dugnadsinnsats. Det må derfor satses på å rekruttere frivillige til dette arbeidet framover.

Kulturminnevern – spesielt realskolebygget. Etablere arbeidsgruppe og evt mandat
Styreleder har utarbeidet forslag til mandat. Personer i lokalmiljøet forespørres om å delta i arbeidsgruppe.

Årbok 2016 – valg av trykkeri 
Etter innhentet anbud fra to firma, ble EKH Grafisk i Molde valgt.

Styremøte 28.01.2016
Fra sakslista:
Drøfting av skisse til oppstart av et prosjekt for bygdebok/bosettingshistorie for Rauma
Inviterte gjester var Ottar Rydjord som fortalte om forarbeidet til Bygdebok for Holm på 1990 tallet og amanuensis Arnfinn Kjelland fra Høgskolen i Volda redegjorde for sine tanker og erfaringer med bygdebokarbeid. Sak om videre planer for denne saken legges fram for årsmøtet 17. mars 2016.

Forslag til arbeidsprogram for 2016-2019 som skal vedtas av årsmøtet

Kulturminnedag på Vågstranda

Det ble en fin krigsminnemarkering på Vågstranda søndag 20. september, i regi av Vågstranda sogelag og Rauma historielag

Tema: Våge – fergesamband og krigsminne; Fergesambandet Våge – Norvika og NS- minister Gulbrand Lundes siste reis(e)! Arvid Håkon Moe fortalte på ekte vågstrandsk om fergeleiet på Våge. Denne forbindelsen over til Norvik kom i stand 1930, og der ble satt inn ferger bygd på Vestnes. For å få billett til ferga måtte man kontakte gården Bjerring der veien sluttet, like overfor fergeleiet. Veien mellom Våge og Måndalen ble bygd under krigen, like ens som veien Innfjorden – Veblungsnes. Det ble reist spørsmål om når de offisielt ble åpnet. I alle fall ble ferga avviklet da krigen var slutt. Det var dårlig vegstell før den tid, og derfor var det sjøveien som gjaldt. I 1901 rullet den første bilen nedover Romsdalen, og det ble fortalt at folk måtte ut og jage vekk kyr og sau, og fylle groper i veien. Johan Bjerring, nettopp fra Bjerring, bygde den første norskproduserte bilen. Den var tilpasset bredden på veiene og hadde plass til en passasjer, foran sjåføren. På fergeleiet var det bensinpumpe og kiosk som solgte det folk trengte under overfarten: kjeks, brus og sigaretter.

Publikum vandret opp til plassen der minnesbautaen over Gulbrand og Marie Lunde var blitt reist 15. august 1943 og revet 12. juni 1945. Det kom 2 busser med folk gjennom Gudbrandsdalen for å rive bautaen. Litt til skuffelse for lokalbefolkningen som hadde tenkt å markere sankthansaften med å gjøre nettopp det. Beklagelse ble sendt!

Arrangementet fortsatte på Vågstranda oppvekstsenter med kaffe og kaker og foredrag av Jan Olav Flatmark om Gulbrand Lunde. Lunde hadde utdanning i kjemi og arbeidet i konserverings-bedrift i Stavanger. Han var kjent som dyktig og innovativ i bransjen. Han ble kultur- og folkeopplysningsminister i Quislings regjering, og var en viktig agitator i propagandaapparatet til NS. Han var på reise fra Ålesund til Åndalsnes, sammen med fylkesfører Astrup da han, og hans hustru Marie druknet ved ombordkjøring i ferga på Våge 25. oktober 1942. Jan Olav Flatmark har forsket i materiale som kaster lys over omstendighetene rundt denne hendelsen og spekulasjoner om hvorvidt det var planlagt, og i så tilfelle av hvem. Lunde og hans følge kom seinere til ferga enn ventet, motoren på ferga var slått av, sjåføren fikk beskjed om å stoppe da bilens framhjul var inne på fergelemmen, i fjerdegir og uten at håndbrekket var på. Både Astrup og sjåføren kom seg ut, mens bilen gikk på grunn med Lunde og hans kone.

Et publikum i underkant av 60 til antallet, fikk noen svært interessante 2 timer på Vågstranda!

Register til Årbok for Rauma 2008-2013

Siden Rauma historielag ble stiftet i 2008 er det blitt gitt ut 6 årbøker med til sammen 1213 sider lokalhistorie. Det er skrevet 128 artikler av 60 ulike forfattere.

Allerede etter få år etter stiftelsen av Rauma historielag er det skrevet en stor mengde lokalhistoriske artikler.

Vi har nå utarbeidet et register for de første 6 årbøkene. Registeret håper vi kan være et hjelpemiddel for å for å finne fram i alle sidene med lokalhistorie i årsskriftene våre.

Om du ønsker å kjøpe nye og eldre årbøker kan du ta kontakt med oss på post@raumahistorielag.no.
Du finner også mer informasjon på https://www.raumahistorielag.no/arbok-for-rauma/

Lykke til med bruken av registeret!

Her er registeret i nedlastbar versjon:
Register til Årbok for Rauma – 2008-2013 – v1.0
(Pdf-format. 56 sider.)

Register til årbøkene

Til jul utgir Rauma historielag et register for årbøkene 2008-2013.

Mellom 2008 og 2013 har historielaget gitt ut 6 årbøker med tilsammen 1213 sider lokalhistorie. Det er skrevet 128 artikler av over 60 forfattere mellom 2008-2013.

 

Kulturminnedagen i flott «sommervær»

Åndalsnes Avis september 2013 - Hedret de ansatte i konfeksjonsindustrien

Artikkel i Åndalsnes Avis om arrangementet

Ca. 30 personer deltok i kulturminnemarkeringen på konfeksjonsmuseet på søndag i et flott «sommervær».

Vi fikk både interessante og humoristiske foredrag om skredderyrket og dets vesen ved Ernst R. Grøvdal og Ørjar Heen. Kaffe- og kakesalget gikk strykende, og Rauma historielag fikk også en fin anledning til å markedsføre laget.