Bosetningshistorie for Rauma

Hvem bor her? Hvem bodde her før?

Rauma historielag har over flere år ønsket å få utarbeidet en bosetningshistorie/bygdebok for sogna Hen, Grytten og Kors.

(Voll, Eid og Holm har hatt slik bosetningshistorie/bygdebok i mange år. )


For perioden etter 1920 og opp til i dag må vi i tillegg til de offentlige kildene som finnes, innhente informasjon ute blant innbyggerne. Derfor håper vi at alle vil bidra når/hvis dere blir kontaktet slik at vi får vår lokale historie på «papiret». Arbeidet er godt i gang; Hen er snart ferdig, Grytten som da innbefatter Åndalsnes, Veblungsnes, Sogge og Hole, er godt i gang, mens i Kors sogn er arbeidet langt kommet i Medalen, og nettopp oppstartet i Øverdalen.
Det blir inndeling i områder og gater, og vi har engasjert personer som er lokalkjent i de ulike områdene, men de vil nok trenge noe hjelp.

Hva skal registreres?
Informasjon om bostedet og personene som har bodd der opp gjennom åra.

Det innsamlede materialet vil bli digitalisert og koblet sammen med eldre kilder i et eget datasystem. All informasjon som samles inn slik er frivillig.

Målet er: Bosettingshistorien vil gi en kortfattet beskrivelse av alle boplasser (gårdsbruk, husmannsplasser og enkeltbolighus). Beskrivelsen kan suppleres med aktuelle bilder. Kart er en selvfølgelig del av et slikt prosjekt. Befolkningshistorien er da en sammensatt oppstilling av alle familier som har bodd på boplassen fram til i dag og så langt tilbake som det er mulig..

Her kan du lese mer om prosjektet

Med hilsen
Styret i Rauma historielag 

Prosjektleder Per Einar Langseth