Årbok for Rauma 2019

Artikler i Årbok for Rauma 2019:

Veblungsnes-runene
av Odd Bjørn Alnes

Bygdevegen Hen – Grøvdal/Morstøl
av Ole S. Dahle

Grytten kirke 190 år
av Sølvi Heggem Lundin

Lærarstriden mot nazifiseringa av skulen – nasjonalt og lokalt
av Nils Valde

Syjente på 1950 tallet – slik jeg husker det
av Liv Aasen Brevik

Erling Vidkunsson
av Torgeir Næss

Maja på Svingen
av Tor Blakseth

…litt annerledes – enn de andre i bygda
av John A. Aasen

Harald Jacobsen, gründer og foregangsmann
av Arne Ottar Ødegård

Samferdsle i gamle Eid kommune i perioden 1800 til 1960
av Hans Petter Gjerdset

Mannskoret Von i Isfjorden
av Edmund Søvik

Ti spørsmål om historie
av Per Arne Skomsø

Ei ulukke i fjellet
av Oddmund Unhjem

Historier og småstubber om litt av hvert
av Kristoffer Ora

Fra Raumabanen

Notlagene som skapte store verdier for bygda
av Ottar Rydjord

Romsdalinger på grensemerking Norge-Sovjetsamveldet i 1947
av Einar Klungnes

En sommerdag på Statsarkivet på Dora
av Ågot Miriam Alnes Orvik

Mongebotn og Mongevatnet
av Astrid Marstein Kruke

«Naglet» – ei husmannssoge frå Rødven til Amerika
av Per Arne Skomsø

Hensbrua, Kari Bru`n og Grøttabrua
av Edmund Søvik

«Han instillede Sagen til Hans Majestets Naade»
av Britt Iren Neergård

Major Peder Foss
av Torgeir Næss

Engelen med det raude håret
av Britt Iren Neergård

Setring fra gårder i Gjerdsetbygda og Torvikeidet
av Erling Hagen