På gjensyn med Oddgeir Bruaset – åpent medlemsmøte

Historielaget inviterer til åpent medlemsmøte tirsdag 01.november 2022 i Samfunnssalen i Isfjorden. Gratis inngang. Salg av kaffe og sveler. Musikkinnslag ved «Kan hende».


Oddgeir Bruaset kåserer om den siste boka si «Gjensyn». Bruaset er kjent fra NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Hvordan gikk det med menneskene fra serien? Bor de fremdeles på stedet eller har de flytta? Dette har han nå skrevet bok om – og det blir mange rørende gjensyn. Det blir mulighet for å kjøpe boka.

Rauma historielag vil orientere om arbeidet med Bygdebok Rauma: hva har vært gjort til nå? Arbeidet videre. Det blir salg av tidligere årbøker til sterkt redusert pris og mulighet for å tegne medlemskap. Alle velkommen!

Årbok for Rauma 2021

Endelig, nå er årboka klar! Den ble dessverre litt forsinket i år grunnet lange køer hos firmaet som binder inn bøkene. Men et kjent ord sier: Den kan vente lenge som venter på noe godt!

Artiklene i årets bok spenner ganske vidt, flere biografier, fordums hotelldrift i kommunen, speiderbevegelsen på Åndalsnes, og blant mye annet er seterlivet viet en stor plass. Og enda flere spennende tema.

Bøkene skal nå pakkes og sendes ut til medlemmene snarest råd. Andre kan kjøpe den på bokhandelen på Åndalsnes og i lokale butikker i kommunen. Du kan også bestille den via historielagets e-post: post@raumahistorielag.no, eller ta kontakt med kasserer i laget på telefon 913 20219.

Til deg som fremdeles ikke er medlem: gå inn på www.raumahistorielag.no og klikk på menypunktet Bli medlem. Som medlem får du boka lagt i postkassen hvert år.

KULTURHISTORISK VANDRING I RØDVEN

Søndag 22. august kl. 15.00.  Omvisar er Per Arne Skomsø. Arrangør Rauma Historielag.

 1. Parkering og start ved Laberget.
 2. Der høyrer vi om gammal treindustri.
 3. Etter 470 steg er vi på Stangenesodden.
 4. Der høyrer vi om bronsealderrøysene der.
 5. Så går vi 100 steg til Stangenestunet.
 6. Der høyrer vi om dampskipskaia, posthuset, Stangenesmotoren og presteskyssen som kollsegla på Rødvenfjorden.
 7. 620 steg seinare er vi på Ottestad.
 8. Der høyrer vi om prestegarden før reformasjonen.
 9. Den siste etappen går til Kalkomnen. Dit tek det 580 steg å komme.
 10. Der høyrer vi sjølvsagt om historia til kalkomnen.
 11. Så går vi tilbake til bilane. Returen brukar vi 1950 steg på.
 12. Siste stopp er på ungdomshuset Breidablikk. Dit køyrer vi med bil, antal steg er ikkje skritta opp. Til saman har vi gått 4120 steg denne søndagen.
 13. På Breidablikk kan vi få kjøpt kaffe og kaker av Rødven ungdomslag.

Årsmøte i Rauma historielag

Det kalles med dette inn til årsmøte i Rauma historielag tirsdag 1. juni 2021 kl 1800 på Rauma kulturhus, Romsdalshorn.

Saker

Torgeir Næss til minne

For kort tid siden mottok Rauma historielag – dets medlemmer og venner budskapet om Torgeirs bortgang. Vi visste at Torgeir den senere tid hadde fått medisinske utfordringer som han ble behandlet for på Ålesund sykehus. Dette til tross – etter en tid så flere av oss at Torgeir tok sykkelen fatt og jevnlig ble observert rundt Sogge. For en tid tilbake stoppet jeg han for en prat – han på sykkel og jeg i bil. Han kunne fortelle at han ikke pleide å stoppe og gå av sykkelen når han var på sine turer, men ville gjøre et unntak her! Dagen før hadde han vært til behandling i Ålesund.

Torgeir var Åndalsnes-gutten som kom tidlig med i fotball og skolekorps og disse egenskapene og interessene utviklet han senere med bravur. Han spilte mange år i ÅIF, på tredje nivå i deler av 60-årene. Under studiedagene i Oslo avanserte han til første nivå med spill i s.p. Skeid i flere år.

Torgeir og familien kom tilbake til Rauma i 1980 hvor han fortsatte sin lektorgjerning på RVS etter flere år i den gang Tysfjord kommune i Nordland. Her gjenopptok han sitt fløytespill i ÅMF til like med sin far. I tillegg fortsatte han sitt arbeid i ÅIF-miljøet på mange plan.

Etter at Torgeir bosatte seg på Åndalsnes, viste han snart stor interesse for lokalhistorie og kulturminnearbeid gjennom skrift og tale. Det er ikke få innlegg og skrifter han har framført i Åndalsnes Avis, og ved ulike anledninger om store og viktige hendinger i kommunen og særlig Åndalsnes-området. Temaene spente ofte vidt og viste framveksten av Åndalsnes både før og etter krigen. Han var guid for mange kulturminnevandringer hvor innhold og formål var å fortelle om vår felles kulturarv hvor hendinger eller bygningsmassen før og etter krigen gjerne var tema. Rauma historielag vil først og fremst huske han for det store arbeid han la ned ved å dokumentere fortellinger, begivenheter og hendelser som har funnet sted i indre Romsdal over et langt tidsspenn. Ved intervju, samtaler, søk i arkiver ol har han festet på trykk interessante og viktige historiske hendinger som for all ettertid vil bære hans navn. Det er således ikke tilfeldig at Torgeir Næss var blant stifterne av Rauma historielag høsten 2007, som så ble registrert i enhetsregistret i februar 2008 med offisiell stiftelsesdato. Med fagkrets fra historie og språk fra universitet, falt det naturlig at Torgeir tok plass i skriftnemnda, og der ble han en av «driverne» fram til sin «døyande dag». Foruten å være en veileder og fagkyndig ovenfor mange av forfatterne/bidragsyterne, har han som nevnt bidratt med flere artikler i alle 13 årbøker historielaget har utgitt. Skriftnemnda er blant bærebjelkene i lagsarbeidet, og det har vært nedlagt et betydelig arbeid her av flere. Torgeir var også hovedredaktør for jubileumsboka om ÅIF`s 100 årige historie som ble utgitt i 2017. Et praktverk hvor historiker og skribent får vist sine kvaliteter.

Historielagets årbøker sammen med Åndalsnes Avis sine arkiv/Rolf Larsen, Normannssamlinga, sogebøker fra deler av kommune, og noen bedriftsbøker knyttet til jubileer, er vel langt på veg det historiske materiell vi har tilgjengelig. Å kjenne vår historie og opprinnelse og «hvordan ting ble til» er viktig for vår identitet og eventuelle stolthet. (Lokal)historiker Torgeir bidrog her vesentlig til at vi har flere skriftlige kilder og arkiv til vår historie, og vi vil minnes en person som var lett og hyggelig å samarbeide med. Aldri ble en forespørsel møtt med nektelsesvar.

Torgeir etterlater seg ektefelle, tre barn og barnebarn samt andre nærstående. Vi skjønner deres sorg og vi kan ikke annet enn å gi uttrykk for medfølelse. Torgeirs navn vil for alltid bli å finne i hans skrifter, og det vil minne mange av oss på hvem han var!

På vegne av Rauma historielag

Arne S Lillehagen og Ågot Alnes Orvik

Godt nytt år!

Velkommen til et nytt år i lokalhistoriens tjeneste. Fjorårets årbok ble den mest omfangsrike i rekken av bøker som historielaget har gitt ut siden 2008. Nå starter arbeidet med 2021 utgaven. Har du som leser dette, eller noen du kjenner, lyst og anledning til å bidra i boka? Både bilder og historier er interessante. Send en e-post til historielagets skriftnemnd på skriftnemnda@raumahistorielag.no.

Hederspris til Britt Iren Pedersen Neergård

Vi gratulerer!

Britt Iren Pedersen Neergård ble på Slekt og Datas landsmøte på Lillehammer i september 2020 tildelt organisasjonens hederspris. Vi sakser begrunnelsen fra Slekt og Datas hjemmeside:

Britt Iren Neergård har vært medlem i Slekt og Data i 18 år. Hun har hele tiden, jevnt og trutt, møtt frem på medlemsmøtene i Molde. Hun har vært med i tilrettelegging av medlemsmøter, samt vært foredragsholder mange ganger. I tillegg har hun vært med å arrangere mange kurs med diverse tema. Hun har også fartstid som vara i to år i styret i Slekt og Data sentralt. Mange kjenner henne fra utallige tillitsmannskonferanser og flere landsmøter. Hun har vært styremedlem i et år og kasserer i 11 år i Slekt og Data Møre og Romsdal fra 2008 og fram til og med 2019. I tillegg har hun i mange år vært ansvarlig for nettsidene våre og gjort en enorm jobb med disse.

Rauma historielag har også gjennom en årrekke nytt godt av Britt Irens kompetanse og arbeidsinnsats. Hun har vært styremedlem og fra og med 2010 har hun vært medlem i historielagets skriftnemnd. Det er skriftnemnda som er redaksjon for Årbok for Rauma, og Britt Iren er en sentral person i dette arbeidet. Hun har skrevet flere artikler, er koordinator mot trykkeri, har kontakt med forfattere og har korrekturlest sider opp og sider ned.

Rauma historielag stiller seg i rekken av gratulanter og takker for innsatsen i vår organisasjon.

Britt Iren vokste opp på Åndalsnes, og er i dag bosatt i Molde.

Årboka på veg

I dette øyeblikket sitter en gjeng ivrige tillitsvalgte i historielaget og pakker Årbok for Rauma 2020. Bøkene skal leveres til medlemmer i nærmiljøet, noen skal sendes pr post, og en god del skal leveres til bokhandel og nærbutikker for salg.

Styret hadde planlagt lansering av årboka søndag 15. november på Grand Hotel, Åndalsnes. Men pga corona-situasjonen er det dessverre vedtatt å avlyse arrangementet.
Gled deg til ei innholdsrik og interessant bok med artikler fra mange steder i kommunen.

Og: boka er ei ypperlig julegave!