Lansering av Årbok 2022

Årbok 2022 blir lansert tirsdag 22.november kl.19.00 i Biblioteket.   

Program: Kåseri ved Hans Petter Gjerdset: «Småskulen i Rauma vart som ein heim for oss». Det blir smakebiter fra Årboka og musikalske innslag ved Kulturskolen. Enkel servering. Gratis inngang. Vel møtt!

Åpent medlemsmøte 01.11.22, Isfjorden Samfunnshus

Tett opptil hundre personer møtte på Isfjorden samfunnshus for å høre Oddgeir Bruaset kåsere om sin siste bok «Gjensyn». Her forteller han om mennesker han har møtt før, og hvordan det har gått med de senere i livet. Bruaset har en egen evne til å fortelle og levendegjøre mennesker. I pausen var det musikk ved gruppa «Kan hende», og mange koste seg med kaffe, sveler og kaker. Kvelden ble innledet med informasjon om status Prosjekt Bygdebok Rauma. Arnfinn Kielland fortalte generelt om bygdebøker og Per Einar Langseth informerte om forarbeidet som har vært gjort med transkribering av kilder. Liv Sølvi M. Valde orienterte om status for innhenting av data etter 1920. Kvelden ble ledet av Per Arne Skomsø. Foto: Ottar Rydjord

Per Arne Skomsø og Oddgeir Bruaset

Per Einar Langseth

Gjensyn med Oddgeir Bruaset

Fengende musikk ved «Kan hende»

Arnfinn Kielland

Kulturhistorisk vandring i Rødven 21.08.22

Søndag 21.august ledet Per Arne Skomsø kulturhistorisk vandring i Rødven. Første stopp var ruinene av Fellesmeieriet på Rødven gard, fra seint på 1800-tallet. Meieriet ble bygd av bøndene i Rødven, og etterhvert ble det eksportert smør til England og melk til Ålesund. Meieriet ble nedlagt i 1914. Neste stopp var Rødven mølle, og deretter Rødven stavkyrkje, med omvisning både ute og inne. Siste stopp var Skolehagen museum med omvisning i hovedhuset, på låven og i magasinet. Her var det salg av kaffe og god mat, noe mange satte pris på etter en interessant vandring. ( Foto: Ottar Rydjord)  

 

Kulturhistorisk vandring i Rødven

Vi inviterer til Kulturhistorisk vandring i Rødven, søndag 21.august 2022, kl.13.00 (rett etter frilufts-gudstenesta som startar kl.12.00).

  • Vi startar ved Rødven stavkyrkje, og går 276 meter etter den gamle fylkesvegen langs elva. Då kjem vi til ruinane av Fellesmeieriet i Rødven, frå seint på 1800-talet.
  • Så går vi tilbake 96 meter, forbi Rødven mølle og snakkar litt om denne.
  • Neste stopp er Rødven stavkyrkje, der det blir omvisning både ute og inne.
  • No har vi den tyngste turen att, opp vegen til Skolehagen museum. Også der blir det omvisning, i hovudhuset, på låven og i magasinet, som siste punkt på vandringa.
  • I Skolehagen blir det sal av kaffe, påsmurt og kaker.
  • Omvisaren på vandringa heiter Per Arne Skomsø.
  • Kostnader: Stavkyrkja: kr.50. Kaffe og mat i Skolehagen: kr.100. VIPPS kan brukast, men helst kontantar (dårleg mobildekning).
  • Arrangørar: Rauma historielag, Fortidsminneforeninga og Skolehagen i Rødven
  • Alle er velkomne!

 

Fra utdelingen av kulturprisen 2019

Godt og vel 100 publikummere overvar utdelingen av kulturprisen for 2019 til Rauma historielag torsdag 16. januar på Rauma kulturhus. Konfransier var kultursjef Øystein Valde, mens Frode Bredeli Aarsbog krydret arrangementet med sang og gitarspill.

Prisen, i form av 20.000 kroner, blomster og et spesiallaget maleri av Gunn Nordheim Morstøl, ble utdelt av ordfører Yvonne Wold. Hun holdt også en tale hvor hun framhevet viktigheten av arbeidet som historielaget legger ned. Leder i historielaget, Arne Steffen Lillehagen, takket for prisen på vegne av styre, tillitsvalgte og medlemmer i laget. Nestleder Ågot Alnes Orvik gjorde seg noen refleksjoner over prosjekter som historielaget har hatt gjennom de 12 årene laget har eksistert.

Rauma historielag hadde i forkant av arrangementet invitert Kenneth Staurset Fåne fra Romsdalsmuseet og direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen til å holde innlegg. Fåne kåserte om «Jakten på lokalhistoriske godbiter i Romsdal», og Bjørgen holdt innlegget «Kulturminnefondet – statlig tilskuddsordning for private eiere». Begge innlegg svært interessante.

Interessant kulturarrangement i Grytten kirke

Rundt 40 personer deltok i kulturminnevandringen ved Grytten kirke torsdag kveld i regi av historielaget. Kirkeverge Magny Landre orienterte om prosessen rundt den utvendige restaureringen av kirka som har en kostnadsramme på 1,6 millioner, og som skal være ferdigstilt i løpet av juli måned. Det er firma Br. Honningdal fra Tresfjord som utfører arbeidet. Etter en vandring rundt kirka med informasjon om valg av materialer etc og utfordringer i arbeidet, ble vi invitert inn. Her holdt Per Einar Langseth og Sølvi Heggem Lundin interessante innlegg om kirkas lange historie.

Kulturettermiddag på Woldstad Gard

Vel 40 personer deltok i markeringen av Rauma historielags 10-års feiring, og presentasjon av Årbok for Rauma 2018 på Woldstad Gard i Isfjorden søndag 11. november.

Etter at styreleder Arne Steffen Lillehagen hadde ønsket velkommen, fikk forsamlingen høre et flott knippe «bånsuller» fra vertinna på gården, Gudrun Enga Woldstad. Hun hadde også gjort i stand et innbydende bord med hjemmebakte kaker og kaffe som falt i smak.

Per Arne Skomsø var historielagets første leder, og han framførte en selvskreven «prolog» i anledning at laget nå er ti år.

Medlem i skriftnemnda, Torgeir Næss, presenterte årets bok. Ei svært allsidig bok med artikler om mange forskjellige emner og fra forskjellige deler av kommunen.

Styreleder Lillehagen takket til slutt Skomsø og Næss for flotte bidrag og overrakte blomster.


 

«Historisk» ettermiddag i Rauma kulturhus

Rundt 85 publikummere fikk gleden av å oppleve en søndag ettermiddag spekket med informasjon om organisasjon Todt, om planene for gjenreising av Åndalsnes, minner fra skoletid på 1950-tallet, og om den ferske årboka. Kjetil Andersen, Helga og Jon Tvinnereim og Torgeir Næss skal alle ha hjertelig takk for gode presentasjoner. Og ikke minst må vi takke duoen Morstøl og Brevik for flott sang og musikk.

(Alle foto: Ottar Rydjord)

Kulturhus 1

 

????????????????????????????????????

Kulturhus 4????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

 

Stort kulturarrangement i Rauma kulturhus søndag 19. november 2017

Søndag 19. november kl. 1400  bør alle som er interessert i lokalhistorie og kulturminner kjenne sin besøkelsestid. Da inviterer Rauma historielag til en kulturminnedag med tema: Kulturminnevern i samfunnets tjeneste. 

Årbok for Rauma 2017 skal lanseres og presenteres av lokalhistoriker Torgeir Næss. Boka er den 10. i rekken av årbøker, og vi er frimodige til å si at dette er ei både interessant og flott bok.

Årbok for Rauma 2017Årbok for Rauma 2017 - 2

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg står tre spennende foredrag og innlegg på programmet:

Byggmester for Hitler. Organisasjon Todt i Norge med særlig vekt på virksomheten i Møre og Romsdal v/førstekonservator Kjetil G. Andersen, Teknisk museum

Hovudprinsipp i professor Sverre Pedersens gjenreisingsplan for Åndalsnes 1940-45 v/professor emerita Helga Stave Tvinnereim

Minner fra elevtida ved Åndalsnes Realskole på 1950-tallet v/tidl. rektor ved Høgskolen i Volda, Jon Tvinnereim

Og ikke minst, duoen Harald Morstøl og Jan Erik Brevik vil krydre dagen med sang og musikk.

Salg av kaffe og kaker

Inngangspenger kr 100, rabatt for medlemmer i historielaget. 

Alle er hjertelig velkommen!

Pressemelding kulturminnearrangement i Rauma

 

Kulturminnedag på Mittet

I et strålende høstvær, som minnet mer om en sommerdag, ble årets kulturminnedag arrangert på Mittet søndag 18. september 2016. Rundt 50 personer hadde møtt opp, noe som arrangørene Mittetdalen historielag og Rauma historielag var godt fornøyd med. Tema i år var «Se hva vi kan» – Kulturvernarbeid i ord og handling. På programmet sto omvisning i Mittet gamle skole, informasjon om arbeidet med restaureringen av skolen ved Kristoffer Dahle, og foredrag ved Arnfinn Kjelland med tema kulturvernarbeid.

Både kaffe, kaker og flotte musikalske innslag hører også med en slik søndag ettermiddag.