Fra utdelingen av kulturprisen 2019

Godt og vel 100 publikummere overvar utdelingen av kulturprisen for 2019 til Rauma historielag torsdag 16. januar på Rauma kulturhus. Konfransier var kultursjef Øystein Valde, mens Frode Bredeli Aarsbog krydret arrangementet med sang og gitarspill.

Prisen, i form av 20.000 kroner, blomster og et spesiallaget maleri av Gunn Nordheim Morstøl, ble utdelt av ordfører Yvonne Wold. Hun holdt også en tale hvor hun framhevet viktigheten av arbeidet som historielaget legger ned. Leder i historielaget, Arne Steffen Lillehagen, takket for prisen på vegne av styre, tillitsvalgte og medlemmer i laget. Nestleder Ågot Alnes Orvik gjorde seg noen refleksjoner over prosjekter som historielaget har hatt gjennom de 12 årene laget har eksistert.

Rauma historielag hadde i forkant av arrangementet invitert Kenneth Staurset Fåne fra Romsdalsmuseet og direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen til å holde innlegg. Fåne kåserte om «Jakten på lokalhistoriske godbiter i Romsdal», og Bjørgen holdt innlegget «Kulturminnefondet – statlig tilskuddsordning for private eiere». Begge innlegg svært interessante.

Interessant kulturarrangement i Grytten kirke

Rundt 40 personer deltok i kulturminnevandringen ved Grytten kirke torsdag kveld i regi av historielaget. Kirkeverge Magny Landre orienterte om prosessen rundt den utvendige restaureringen av kirka som har en kostnadsramme på 1,6 millioner, og som skal være ferdigstilt i løpet av juli måned. Det er firma Br. Honningdal fra Tresfjord som utfører arbeidet. Etter en vandring rundt kirka med informasjon om valg av materialer etc og utfordringer i arbeidet, ble vi invitert inn. Her holdt Per Einar Langseth og Sølvi Heggem Lundin interessante innlegg om kirkas lange historie.

Kulturettermiddag på Woldstad Gard

Vel 40 personer deltok i markeringen av Rauma historielags 10-års feiring, og presentasjon av Årbok for Rauma 2018 på Woldstad Gard i Isfjorden søndag 11. november.

Etter at styreleder Arne Steffen Lillehagen hadde ønsket velkommen, fikk forsamlingen høre et flott knippe «bånsuller» fra vertinna på gården, Gudrun Enga Woldstad. Hun hadde også gjort i stand et innbydende bord med hjemmebakte kaker og kaffe som falt i smak.

Per Arne Skomsø var historielagets første leder, og han framførte en selvskreven «prolog» i anledning at laget nå er ti år.

Medlem i skriftnemnda, Torgeir Næss, presenterte årets bok. Ei svært allsidig bok med artikler om mange forskjellige emner og fra forskjellige deler av kommunen.

Styreleder Lillehagen takket til slutt Skomsø og Næss for flotte bidrag og overrakte blomster.


 

«Historisk» ettermiddag i Rauma kulturhus

Rundt 85 publikummere fikk gleden av å oppleve en søndag ettermiddag spekket med informasjon om organisasjon Todt, om planene for gjenreising av Åndalsnes, minner fra skoletid på 1950-tallet, og om den ferske årboka. Kjetil Andersen, Helga og Jon Tvinnereim og Torgeir Næss skal alle ha hjertelig takk for gode presentasjoner. Og ikke minst må vi takke duoen Morstøl og Brevik for flott sang og musikk.

(Alle foto: Ottar Rydjord)

Kulturhus 1

 

????????????????????????????????????

Kulturhus 4????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

 

Stort kulturarrangement i Rauma kulturhus søndag 19. november 2017

Søndag 19. november kl. 1400  bør alle som er interessert i lokalhistorie og kulturminner kjenne sin besøkelsestid. Da inviterer Rauma historielag til en kulturminnedag med tema: Kulturminnevern i samfunnets tjeneste. 

Årbok for Rauma 2017 skal lanseres og presenteres av lokalhistoriker Torgeir Næss. Boka er den 10. i rekken av årbøker, og vi er frimodige til å si at dette er ei både interessant og flott bok.

Årbok for Rauma 2017Årbok for Rauma 2017 - 2

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg står tre spennende foredrag og innlegg på programmet:

Byggmester for Hitler. Organisasjon Todt i Norge med særlig vekt på virksomheten i Møre og Romsdal v/førstekonservator Kjetil G. Andersen, Teknisk museum

Hovudprinsipp i professor Sverre Pedersens gjenreisingsplan for Åndalsnes 1940-45 v/professor emerita Helga Stave Tvinnereim

Minner fra elevtida ved Åndalsnes Realskole på 1950-tallet v/tidl. rektor ved Høgskolen i Volda, Jon Tvinnereim

Og ikke minst, duoen Harald Morstøl og Jan Erik Brevik vil krydre dagen med sang og musikk.

Salg av kaffe og kaker

Inngangspenger kr 100, rabatt for medlemmer i historielaget. 

Alle er hjertelig velkommen!

Pressemelding kulturminnearrangement i Rauma

 

Kulturminnedag på Mittet

I et strålende høstvær, som minnet mer om en sommerdag, ble årets kulturminnedag arrangert på Mittet søndag 18. september 2016. Rundt 50 personer hadde møtt opp, noe som arrangørene Mittetdalen historielag og Rauma historielag var godt fornøyd med. Tema i år var «Se hva vi kan» – Kulturvernarbeid i ord og handling. På programmet sto omvisning i Mittet gamle skole, informasjon om arbeidet med restaureringen av skolen ved Kristoffer Dahle, og foredrag ved Arnfinn Kjelland med tema kulturvernarbeid.

Både kaffe, kaker og flotte musikalske innslag hører også med en slik søndag ettermiddag.

Kulturminnedagen 2016 i Rauma

Kulturminnedag i Rauma – «Se hva vi kan» – Kulturvernarbeid i ord og handling på Mittet søndag 18. september fra kl 14

Kulturminnedagen i Rauma er en del av de europeiske Kulturminnedagene som markeres i over 45 land hvor Norge inngår. I år er det kompetanse og kunnskap i kulturvernet som er tema.
I Rauma ønsker Mittetdalen historielag og Rauma historielag å gå sammen om et arrangement, som skal vise bredden og allsidigheten innenfor det frivillige kulturvernet med å vise fram arbeidet med å restaurere gamle Mittet skole, som har sin opprinnelse fra innføringen av folkeskolen i 1864. Det vil bli omvisning og orientert om arbeidet som på en forbilledlig måte er utført av medlemmer av historielaget. Kanskje lykkes vi med å vise fram en skoletime fra over 100 år siden!

Det blir en kaffepause med enkel servering på Mittun før del to av arrangementet avsluttes med en orientering og foredrag av dosent ved Høgskolen i Volda, Arnfinn Kjelland.

Kjelland er en betydelig fagperson innenfor det profesjonelle kulturminnefeltet slik vi kjenner det innenfor lokalhistorie, slektsforskning m.v.

Rauma historielag planlegger et samarbeid med Kjelland med henblikk på å utgi slekts – og bygdehistorie for de deler av Rauma som ikke er utgitt før. Han vil fortelle nærmere om dette arbeid og dele sine erfaringer med oss denne dagen!

Vel møtt til en trivelig og sosial samling på Mittet

Kulturminnedag på Vågstranda

Det ble en fin krigsminnemarkering på Vågstranda søndag 20. september, i regi av Vågstranda sogelag og Rauma historielag

Tema: Våge – fergesamband og krigsminne; Fergesambandet Våge – Norvika og NS- minister Gulbrand Lundes siste reis(e)! Arvid Håkon Moe fortalte på ekte vågstrandsk om fergeleiet på Våge. Denne forbindelsen over til Norvik kom i stand 1930, og der ble satt inn ferger bygd på Vestnes. For å få billett til ferga måtte man kontakte gården Bjerring der veien sluttet, like overfor fergeleiet. Veien mellom Våge og Måndalen ble bygd under krigen, like ens som veien Innfjorden – Veblungsnes. Det ble reist spørsmål om når de offisielt ble åpnet. I alle fall ble ferga avviklet da krigen var slutt. Det var dårlig vegstell før den tid, og derfor var det sjøveien som gjaldt. I 1901 rullet den første bilen nedover Romsdalen, og det ble fortalt at folk måtte ut og jage vekk kyr og sau, og fylle groper i veien. Johan Bjerring, nettopp fra Bjerring, bygde den første norskproduserte bilen. Den var tilpasset bredden på veiene og hadde plass til en passasjer, foran sjåføren. På fergeleiet var det bensinpumpe og kiosk som solgte det folk trengte under overfarten: kjeks, brus og sigaretter.

Publikum vandret opp til plassen der minnesbautaen over Gulbrand og Marie Lunde var blitt reist 15. august 1943 og revet 12. juni 1945. Det kom 2 busser med folk gjennom Gudbrandsdalen for å rive bautaen. Litt til skuffelse for lokalbefolkningen som hadde tenkt å markere sankthansaften med å gjøre nettopp det. Beklagelse ble sendt!

Arrangementet fortsatte på Vågstranda oppvekstsenter med kaffe og kaker og foredrag av Jan Olav Flatmark om Gulbrand Lunde. Lunde hadde utdanning i kjemi og arbeidet i konserverings-bedrift i Stavanger. Han var kjent som dyktig og innovativ i bransjen. Han ble kultur- og folkeopplysningsminister i Quislings regjering, og var en viktig agitator i propagandaapparatet til NS. Han var på reise fra Ålesund til Åndalsnes, sammen med fylkesfører Astrup da han, og hans hustru Marie druknet ved ombordkjøring i ferga på Våge 25. oktober 1942. Jan Olav Flatmark har forsket i materiale som kaster lys over omstendighetene rundt denne hendelsen og spekulasjoner om hvorvidt det var planlagt, og i så tilfelle av hvem. Lunde og hans følge kom seinere til ferga enn ventet, motoren på ferga var slått av, sjåføren fikk beskjed om å stoppe da bilens framhjul var inne på fergelemmen, i fjerdegir og uten at håndbrekket var på. Både Astrup og sjåføren kom seg ut, mens bilen gikk på grunn med Lunde og hans kone.

Et publikum i underkant av 60 til antallet, fikk noen svært interessante 2 timer på Vågstranda!

KULTURMINNEDAG PÅ VÅGSTRANDA SØNDAG 20. SEPTEMBER 2015 KL 1400

Tema: Våge – fergesamband og krigsminne
Fergesambandet Våge – Norvika og NS- minister Gulbrand Lundes siste reis(e)!
En av flere krigsminnemarkeringer i Rauma som påminner oss om andre verdenskrigs utbrudd og fredsslutning for hhv 70 og 75 år siden!

Vandring og informasjon om fergestedet og begivenhetene i 1942 som førte til at minister Lunde og frue omkom. I etterkant foredrag om temaet ved Jan Olav Flatmark på Vågstranda oppvekstsenter.
Inngangsbillett
Salg av kaffe
Arrangører: Rauma historielag og Vågstranda sogelag

Her kan du laste ned Pressemelding fra Rauma historielag som er sendt til Åndalsnes Avis og Romsdals Budstikke.

Gulbrand Lunde 1901-1942

Gulbrand Lunde, født i Bergen, norsk NS-politiker. Studerte kjemi i Tyskland, 1929–40 direktør for Hermetikkindustriens laboratorium i Stavanger. Han utførte en rekke vitenskapelige undersøkelser av betydning for hermetikkindustrien. Lunde gikk sterkt inn for Nasjonal Samling og hørte til Quislings nærmeste støtter. Medlem av Stavanger bystyre 1933–36. Etter okkupasjonen 1940 utnevnte Quisling ham til medlem av sin «regjering» i aprildagene 1940. I september samme år ble Lunde av Reichskommissar Terboven utnevnt til «kommissarisk statsråd» og sjef for «Departementet for folkeopplysning og propaganda». Lunde og hans hustru omkom ved en drukningsulykke 25. okt. 1942. Som NS’ fremste taler og en effektiv administrator, ble hans død et følbart tap for NS-styret. Lunde utgav skrifter om hermetikk, en rekke propagandaskrifter samt Kampen for Norge (3 bd. 1941–42).

Kilde: Store norske leksikon

Historisk ettermiddag i Rauma kulturhus ble en suksess!

Leder i historielaget, Arne Steffen Lillehagen, kunne ønske velkommen til rundt 100 publikummere. Lokalhistorikerne Ola Gjendem og Per Arnt Harnes fanget forsamlingens oppmerksomhet med sine fortellinger om Gulltransporten og Kongens reise gjennom landet, bl.a. gjennom Rauma, våren 1940. Nye og ukjente opplysninger om begivenhetene kom også fram. Sølvi Heggem Lundin og Ruth Olina Lødemel bidro med diktlesning og sang i beste fedrelandsånd.