Årbok for Rauma 2009

Årbok for Rauma 2009

Artiklar i Rauma historielags årbok for 2009:

Turistreklame anno 1895
Av Kjetil Svanemyr

Torvik skyssstasjon
Av Ivar H. Hol

Åndalsnes og indre Romsdals turistforening / Knutsetre / Isterdalen
Av: Alf Hanekamhaug

Trollstigen til fots
Av: John A. Aasen

Kongevegen fra Dovre til Molde
Av Asmund Kylling

Utdrag fra Knut Foss’ artikkel «Av fattigforsørgelsens historie»
Av John A Aasen

Romsdalingen som kjøpte «hele byen»
Materiale innsamlet av Arthur Veblungsnes
Utskrevet av Torgeir Næss

Revejakta som ble til grevlingjakt
Av: John A. Aasen

Ungdom og krig
Av Gunnar Malones

Junker 88 ned på Brevikvatnet
Dokumentasjon og bilder: Tor Christian Jevanord
Skrevet av Torgeir Næss

Historien om en vott
Av Solveig Brude

Eit kulturlandskap i tale. Om prosjektet Stadnamn og gardslandskap i Mittetdalen historielag
Av Kristoffer Dahle

Husmenn og husmannsplasser under Lerheim
Av Egil Lerheim

En trist skjæbne på Skjærve
Av Britt Iren Pedersen Neergård og Ågot Miriam Alnes Orvik

Frå Anders Dalset si dagbok (del 1)
Utvalg og kommentarar av Per Arne Skomsø

Innholmen – del 1
Gnr, bnr 1 i Grytten
Av Britt Iren Pedersen Neergård

Innholmen – del 2
Intervju med Julie og Aud Turid Dalseth
Av Einar Klungnes

Innholmen – del 3
Fakta om veien Veblungsnes – Innfjorden
Av Einar Klungnes

Ragna Maries minner fra oppveksten på gården Brudeli, øverst i Romsdalen
Av Asmund Kylling

Legg igjen en kommentar