Prosjekt minnesmerke «Kabbin»

23. februar 2016 er det 200 år siden skredulykka på Kabben i Brøstdalen hvor Ole Amundsen Fladmark (Kabbin), hans hustru Kari, deres datter Karoline, og 7 andre personer på gården omkom.

Ei arbeidsgruppe, oppnevnt av Rauma historielag i 2011, 2011 - Brøstdalen august 001 2011 - Brøstdalen august 018fikk som mandat å jobbe for å få reist et minnesmerke over de omkomne. Arbeidsgruppa har disse medlemmene: Per Bersås, Pål Stavheim, Asmund Kylling, Bjørn Austigard og Ågot Alnes Orvik. Det har vært et både arbeidssomt, interessant og givende arbeid gjennom disse årene. Det hele startet med en «befaring» på Kabben i 2011 hvor vi lette etter tufter etter gården til Kabbin. Planen var også at stein til minnesmerket burde komme fra området, noe vi dessverre ikke lyktes med. Kabben seter ligger som kjent i et verneområde, og Nasjonalparkstyret for Reinheimen måtte derfor godkjenne planene før vi kunne sette i gang.

Som mange sikkert er kjent med, er det gjennom tidene skrevet «side opp og ned» om Ole Amundsen Flatmark og hans livsverk og skjebne. Ikke alt har kanskje vært like godt dokumentert. Tidligere konservator ved Romsdalsmuseet, Bjørn Austigard, er nå i full gang med et nytt bokverk om Kabbin som vil inneholde nye og spennende opplysninger om denne sagnomsuste mannen. Boka blir til salgs ved avdukingsarrangementet på Kabben.

Prosjektet nærmer seg nå fullførelse, og søndag 7. august 2016 planlegges et arrangement på Kabben der minnesmerket skal avdukes. Selve «avdukingen» skal gjøres av en kjent person som har slektsrøttene sine fra Brøstdalen. Mer informasjon om programmet for dagen vil bli annonsert. Følg derfor med både i lokalaviser og på Rauma historielag sine hjemmesider og Facebokside.

Gravplata på Kors gamle kirkegård. Plata ble lagt over grava til de som ble gravlagt her etter skredulykka. Plata ble restaurert og satt opp ved kirkemuren i 2010.

Gravplata på Kors gamle kirkegård. Plata ble lagt over grava til de som ble gravlagt her etter skredulykka. Plata ble restaurert og satt opp ved kirkemuren i 2010.