Avdukingsarrangement på Kabben

Søndag 7. august ble minnesmerket over de omkomne etter snøraset på Kabben i 1816 avduket av ass.fylkesmann Rigmor Brøste. Over 400 personer deltok i arrangementet som Per Bersås ledet med stø hånd, ledsaget av flotte musikkinnslag fra både små og store musikanter.

På Rauma historielag sin facebookside finner en to videoopptak fra arrangementene: https://www.facebook.com/raumahistorielag/

DSC02870

 

 

AVDUKING AV MINNESMERKET OVER «KABBIN»

Program for arrangementet 7. august er nå klart:

200- ÅRSMARKERING PÅ KABBEN I BRØSTDALEN

SØNDAG 7. AUGUST 2016 KL 1300

RAUMA HISTORIELAG ØNSKER VELKOMMEN TIL AVDUKING AV MINNESMERKET OVER «KABBIN» (OLE AMUNDSEN FLATMARK)

  • Avduking v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste
  • «Kabbin» og hans lagnad v/Bjørn Austigard
  • Salg av «Boka om Kabbin» av Bjørn Austigard (OBS: KUN KONTANTSALG) (Boka koster kr 200 for medlemmer i Rauma historielag og kr 250 for «andre»)
  • Salg av mat og drikke v/Øverdalen Bygdekvinnelag
  • Musikalske innslag v/Yuliya og Arne Johnson

Beregn 1 time fra E136 for kjøretid, bompenger, parkering og gåtid

Bompenger Brøste-Kabben kr 50,- pr bil betales til billettør v/Sjugurdgarden

Skredulykka på Kabben i 1816

23. februar 2016 var det 200 år siden skredulykka på Kabben i Brøstdalen hvor Ole Amundsen Fladmark (Kabbin), hans hustru Kri, deres datter Karoline, og 7 andre personer på gården omkom.

Ei arbeidsgruppe, oppnevnt av Rauma historielag i 2011, 2011 - Brøstdalen august 001 2011 - Brøstdalen august 018fikk som mandat å jobbe for å få reist et minnesmerke over de omkomne. Arbeidsgruppa har disse medlemmene: Per Bersås, Pål Stavheim, Asmund Kylling, Bjørn Austigard og Ågot Alnes Orvik. Det har vært et både arbeidssomt, interessant og givende arbeid gjennom disse årene. Det hele startet med en «befaring» på Kabben i 2011 hvor vi lette etter tufter etter gården til Kabbin. Planen var også at stein til minnesmerket burde komme fra området, noe vi dessverre ikke lyktes med. Kabben seter ligger som kjent i et verneområde, og Nasjonalparkstyret for Reinheimen måtte derfor godkjenne planene før vi kunne sette i gang.

Som mange sikkert er kjent med, er det gjennom tidene skrevet «side opp og ned» om Ole Amundsen Flatmark og hans livsverk og skjebne. Ikke alt har kanskje vært like godt dokumentert. Tidligere konservator ved Romsdalsmuseet, Bjørn Austigard, er nå i full gang med et nytt bokverk om Kabbin som vil inneholde nye og spennende opplysninger om denne sagnomsuste mannen. Boka blir til salgs ved avdukingsarrangementet på Kabben.

Prosjektet nærmer seg nå fullførelse, og søndag 7. august 2016 planlegges et arrangement på Kabben der minnesmerket skal avdukes. Selve «avdukingen» skal gjøres av en kjent person som har slektsrøttene sine fra Brøstdalen. Mer informasjon om programmet for dagen vil bli annonsert. Følg derfor med både i lokalaviser og på Rauma historielag sine hjemmesider og Facebokside.

 

Gravplata på Kors gamle kirkegård. Plata ble lagt over grava til de som ble gravlagt her etter skredulykka. Plata ble restaurert og satt opp ved kirkemuren i 2010.

Gravplata på Kors gamle kirkegård. Plata ble lagt over grava til de som ble gravlagt her etter skredulykka. Plata ble restaurert og satt opp ved kirkemuren i 2010.

 

Åndalsnes Avis om minnesmerket over Kabbin

Fra artikkelen i Åndalsnes Avis 3. september 2013.

Fra artikkelen i Åndalsnes Avis 3. september 2013.

Åndalsnes Avis hadde 3. september 2013 en artikkel om det planlagte minnesmerket etter legendariske Kabbin (Ole Amundsen Fladmark). Rauma historielag har tatt initiativ til minnesmerket.

23. februar 1816 gikk det et snøras på Kabben i Brøstdalen som drepte Kabbin. Totalt 10 personer omkom.

I 2016 er det 200 år siden raset gikk. Målet er at minnesmerket over Kabbin og ulykka skal avdukes da.

Minnesmerke over «Kabbin»

På Rauma historielag sitt årsmøte i 2011 ble det vedtatt en ambisiøs aktivitetsplan. En av sakene på planen er at historielaget vil jobbe for å få reist et minnesmerke over Ole Amundsen Fladmark (Kabbin) og familie på Kabben i Brøstdalen. 10 personer omkom i et snøras der inne den 23. februar i 1816.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å planlegge og forberede reisning av et minnesmerke. Arbeidsgruppa består av: Per Bersås, Asmund Kylling, Pål Stavheim, Bjørn Austigard og Ågot Alnes Orvik.

Gruppa har hatt flere møter og også befaringer på Kabben, og går inn for at minnesmerket skal stå klart til 200 års markeringen for ulykken i 2016. I mars i år ble det sendt en formell søknad til Rauma kommune om godkjenning av prosjektet. Arbeidsgruppa håper på en positiv behandling av søknaden.

Rauma historielag har fått den gledelige meldingen at søknaden er innvilget. Arbeidsgruppa planlegger et møte i oktober for å jobbe med videre framdrift av prosjektet.

Minnesmerke over Ole Amundsen Fladmark (Kabbin) og familie

På Rauma Historielag sitt årsmøte i 2011 ble det vedtatt en ambisiøs aktivitetsplan. En av sakene på planen er at historielaget vil jobbe for å få reist et minnesmerke over Ole Amundsen Fladmark (Kabbin) og familie på Kabben i Brøstdalen. 10 personer omkom i et snøras der inne den 23. februar i 1816.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å planlegge og forberede reisning av et minnesmerke. Arbeidsgruppa består av disse medlemmene: Per Bersås, Asmund Kylling, Pål Stavheim, Bjørn Austigard og Ågot Alnes Orvik.

Gruppa har nå hatt sitt første møte, og går inn for at minnesmerket skal stå klart til 200 års markeringen for ulykken i 2016.