Tilbud på en fredag

Det er sikkert mange meninger om denne såkalte «Black Friday», men historielaget kan kanskje ikke være dårligere vi heller, særlig etter at vi fikk årets kulturpris!

Derfor et godt førjulstilbud:

  • Årbøker fra og med 2008 – 2018:     kr 150
  • Boka om Kabbin:                                kr 150
  • Årboka for 2019 ordinær pris kr 320

For å bestille sender du en e-post til: post@raumahistorielag.no eller ring til kasserer Møyfrid Kavli Setnes  på nr. 913 20219. Dersom bøkene skal sendes pr post kommer porto i tillegg til prisen.

Årbok for Rauma 2019

Den tolvte boka i rekken er nå klar fra trykkeriet. Som vanlig er det ei bok med både interessante og spennende artikler og bilder fra store deler av kommunen. Vi kan nevne bl.a. «Veblungsnes-runene», «Syjente på 1950 tallet – slik jeg husker det», «Samferdsle i gamle Eid kommune i perioden 1800 til 1960», «Harald Jacobsen, gründer og foregangsmann» og mange flere.
Boka sendes ut til medlemmene i løpet av uke 46. Den kan også kjøpes på bokhandelen på Åndalsnes og i lokalbutikker i kommunen, eller bestilles på e-post: post@raumahistorielag.no.

Ei ypperlig julegave!

Julegavetips


Julegavetips – Årbok for Rauma 2018

Noen tema i årets bok:
Åndalsnes Musikkforening 100 år
av Arne Ottar Ødegård
«Caronia» – «The green Goddess»
av Roger Kavli
«Meget tørt, det har endnu ikke kommet regn i sommer»
av Arne Skiri i samarbeid med Kåre Brudeli

Malla på Matterhorn
av Jorun Kilskar Næss
Steinkvelvbruene i Gjerdsetbygda
av Hans Petter Gjerdset

Boka kan kjøpes i Romsdal Libris og enkelte lokale butikker, ved henvendelse til Møyfrid på 91320219 eller Arne Steffen på 92099055, eller e- post til post@raumahistorielag.no.
Bli medlem og få boka gratis! 

Med hilsen
RAUMA HISTORIELAG

Årbok for Rauma 2017

Arbeidet med produksjon av Årbok for Rauma 2017 nærmer seg nå sluttførelse. Dette er den tiende boka i rekken, altså ei jubileumsbok! Årets bok har artikler og historier fra mange deler av kommunen, og mangfoldet i stoffet er stort. I løpet av uke 45 vil boka være tilgjengelig både for medlemmer og andre. Noe å se fram til!

Presentasjon av Årbok for Rauma 2016

For tredje år på rad var Hotel Aak rammen rundt presentasjonen av årets bok. Rundt 50 personer hadde tatt turen denne søndag ettermiddagen. Torgeir Næss fra skriftnemnda i historielaget loset publikum gjennom boka og intervjuet også flere av skribentene. I tillegg bidro medlemmer fra Rauma spelemannslag til å skape en god stemning med sine musikalske innslag.

Ny årbok er på vei

Årbok for Rauma 2016 blir i disse dager sendt til alle medlemmer, og lagt ut til salg i bokhandel og lokalbutikker i Rauma, samt hos Ark Storgata i Molde. Lanseringen av boka blir tradisjonen tro søndag 13. november kl 1700 på Hotel Aak.
arbok-for-rauma-2016Pressemelding:
Rauma historielag har de siste 9 årene hatt gleden av å utgi årbøker for Rauma, som hovedsakelig har omhandlet større og mindre hendelser som på ulikt vis har berørt personer og bygder. I årboka har mange forfattere beskrevet og skildret mennesker og hendelser som har vært med på å sette sitt preg på kommunens utvikling. Felles for disse forfattere, hvis vi skal kalle dem ved denne benevnelse, er at de har en tilknytning til heimkommunen, selv om flere ikke bor her i dag. Historielaget er svært takknemlig for at disse «forfattere» på sin fritid har brukt av tid og ressurser for å dele sine historier og kunnskap med lokalsamfunnet.
Uten skriftnemndas store bidrag, hadde det ikke vært mulig å utgi denne publikasjon som er innholdsrik, mangfoldig i tema og skildring og rikt illustrert – i år også med fargebilder. Styret takker disse tillitsvalgte/medlemmer: Britt Iren P. Neergård, Torgeir Næss, John A. Aasen, Hans Petter Gjerdset, Brit Landmark, Kristoffer Dahle og Halvard Skiri. Igjen et praktverk til terningkast 6 som medlemmer om kort tid vil motta gratis, og andre til en billig penge. 

Temavalget i år omhandler naturlig nok at det er 80 år siden Trollstigvegen ble åpnet. Her har Alf Hanekamhaug og Astrid Marstein Kruke bidratt med historiske tilbakeblikk, og hvor Alf Hanekamhaug etter planen vil delta på lanseringen kommende søndag. Vi vil også nevne omtalen av Kristian Brevik – en bauta innenfor kultur og musikklivet i Rauma i mange år som ville ha fylt 100 år i år. Nevnes må også erindringer fra guttedager på Åndalsnes og Isfjorden før og under krigen. Her finner vi spennende og interessante skildringer som mange vil huske! Den kjente forfatter Sigrid Undsets flukt og opphold på Holm under krigen kan vi få innblikk i tillegg til andre krigsminner.
Næringsutvikling, fangst og levevis er rikt beskrevet, bl.a om meieridrift i de ulike bygder.

 Historielaget inviterer til en historisk og innholdsrik presentasjon søndag ettermiddag hvor programvert Torgeir Næss vil fortelle mer. Og vi sier velkommen til alle hvor en enkel servering og underholdning inngår!

 

 

Trivelig søndagsettermiddag på Hotel Aak

Det var lun og fin stemning på Hotel Aak søndag 15.11 under lanseringen av Årbok for Rauma 2015. Ca 50 personer hadde møtt opp, og ble ønsket velkommen av leder i Rauma historielag, Arne Steffen Lillehagen. Han ga så ordet til Torgeir Næss fra skriftnemnda i historielaget. Torgeir tok en gjennomgang av artiklene i årets bok, og intervjuet flere av bidragsyterne, bl.a. Kjersti Raknem Hegrenæs. Hun har i årets bok fortalt livshistorien til sine foreldre, Ingvar og Kristina Raknem. Ingvar Raknem var født i Måndalen og var under krigen styrer ved realskolen på Åndalsnes. I løpet av krigsårene ble både han og Kristina involvert i illegalt arbeid. En meget sterk historie.
Toradergruppa «Kan hende» underholdt forsamlingen, bl.a. med flere slåtter etter Ole Wenge.Nils Hole og Torgeir

 

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

ÅRBOK FOR RAUMA 2015 – DEN ÅTTENDE I REKKEN

Årboka har gått i trykken og sendes ut til medlemmene i løpet av uke 46. Vi mener at vi har våre ord i behold når vi sier: Gled dere!

Årets bok favner over fortellinger og historier fra alle deler av kommunen; fra menighetsbasar, olsokfeiring, gårdshistorie, ferdsel- og ferdselsårer i Romsdalen, Grand Hotel Bellevue- til Casa Nova og dr. Sollie og enda mye mer……

Ruiner etter bombingen av Åndalsnes april 1940

Ruiner etter bombingen av Åndalsnes april 1940

Andre verdenskrigs begynnelse og slutt utgjør også en stor del av årets bok. Her finnes m.a. en fortettet fortelling om illegalt arbeid og konsekvensene av dette, og en beretning om krigshandlinger i vårt nærområde sett med barneøyne.

Boka selges også som tidligere fra Romsdal Libris på Åndalsnes, Vivo og Ark bokhandel i Molde og fra lokalbutikker i Rauma. For de som bor andre steder i landet, kan boka bestilles via: post@raumahistorielag.no.

Rauma historielag har ca 230 medlemmer, men vi vil gjerne ha mange flere. Kontingenten for 2015 er på kr 250, fra og med 2016 økes den til kr 275. Du får da boka fritt tilsendt. For å melde deg inn, kan du kan sende en e-post til: medlemskap@raumahistorielag.no hvor du opplyser om navn, adresse og e-postadresse. Eller ta kontakt med kasserer Tørris Haugan på tlf: 990 45 273.

Frist for innlevering av stoff til årbok for 2013

Uforutsette ting gjorde at vi i fjor fikk boken fra trykkeriet senere en først avtalt/planlagt og skriftnemda har derfor fremskyndet fristen for innlevering av stoff til årets bok med 1 mnd, dvs. at ny frist er 1. august.
Vi har god tilgang på stoff til årets bok, men ønsker mer. Skulle vi komme i den heldige situasjon at vi får for mye stoff til en bok ”gjemmer” vi det til neste år. Det er tidligere bestemt av styret i historielaget at årboka skal ha ca. 250 sider med bilder.

Med andre ord: det er bare å sende inn lokalhistoriske artikler, korte eller lange, og bilder som dere ønsker å publisere. Eller kanskje dere kjenner noen som har lokalhistorisk stoff som burde publiseres….

Vi ønsker oss mer stoff fra sør- og nordsida av kommunen.