Styret

Styret i Rauma historielag i 2022

Leder
Per Arne Skomsø

Styremedlem
Per Einar Langseth

Styremedlem 
Liv Sølvi Morstøl Valde

Styremedlem
Odd Sætre

Styremedlem
Jostein Reiten

Vara – styret
Harald Krøvel
Anders Einang
Leif Malones

Andre verv:

Revisor
Odd Ivar Røhmesmo

Valgkomite
 Rolf Hermann Bjerkeli (leder), Møyfrid Kavli Setnes, Tørris Haugan,

Legg igjen en kommentar