Kulturhistorisk vandring i Rødven 21.08.22

Søndag 21.august ledet Per Arne Skomsø kulturhistorisk vandring i Rødven. Første stopp var ruinene av Fellesmeieriet på Rødven gard, fra seint på 1800-tallet. Meieriet ble bygd av bøndene i Rødven, og etterhvert ble det eksportert smør til England og melk til Ålesund. Meieriet ble nedlagt i 1914. Neste stopp var Rødven mølle, og deretter Rødven stavkyrkje, med omvisning både ute og inne. Siste stopp var Skolehagen museum med omvisning i hovedhuset, på låven og i magasinet. Her var det salg av kaffe og god mat, noe mange satte pris på etter en interessant vandring. ( Foto: Ottar Rydjord)