Kategoriarkiv: Prosjekter

Prosjekt bosettingshistorie/bygdebok

Fra Rauma historielags arbeidsplan for 2016-2019, vedtatt på årsmøtet 17. mars 2016:

«Søke å starte opp arbeidet med bosettingshistorie/bygdebok for Rauma og ta initiativ til å etablere en prosjektgruppe for dette arbeid sammen med relevante samarbeidsparter dette år.» 

Styret oppnevnte i møte 17. mars 2016 prosjektgruppe, og disse har sagt ja til å sitte i gruppa: Rolf Herman Bjerkeli (leder av gruppa), Edmund Søvik, Britt Iren Pedersen Neergård, Arvid Håkon Moe, Inger Marie Bakke. Arnfinn Kjelland (Høgskulen i Volda) tar på seg å være prosjektleder inntil videre.

Samling for de som er interessert i å bidra i bygdebokdugnaden

Det blir samling for de som er interesserte i å delta i dugnaden for å dataregistrere kilder for ei bygdebok for Grytten og Hen på biblioteket på Åndalsnes lørdag 22. oktober kl. 1100.

Program:

Første del
Orientering om bakgrunnen for dugnaden og behovet for å dataregistrere kilder (se videoene om bygdebøker under Hjelpemidler)

  • Demonstrasjon av hvordan slike dataregistrerte kilder brukes til å bygge opp personinformasjonen i moderne bygdebøker (eksempler fra Lesja)

Pause med spørsmål

Andre del
De som vil være med bør ha med bærbar PC for tilkopling til trådløst nett.

  • Hjelp til å installere registreringsprogrammet Augustus
  • Fordeling av kirkeboklister til de som vil gå i gang
  • Starthjelp og gode råd i arbeidet

Avdukingsarrangement på Kabben

Søndag 7. august ble minnesmerket over de omkomne etter snøraset på Kabben i 1816 avduket av ass.fylkesmann Rigmor Brøste. Over 400 personer deltok i arrangementet som Per Bersås ledet med stø hånd, ledsaget av flotte musikkinnslag fra både små og store musikanter.

På Rauma historielag sin facebookside finner en to videoopptak fra arrangementene: https://www.facebook.com/raumahistorielag/

DSC02870

 

 

AVDUKING AV MINNESMERKET OVER “KABBIN”

Program for arrangementet 7. august er nå klart:

200- ÅRSMARKERING PÅ KABBEN I BRØSTDALEN

SØNDAG 7. AUGUST 2016 KL 1300

RAUMA HISTORIELAG ØNSKER VELKOMMEN TIL AVDUKING AV MINNESMERKET OVER «KABBIN» (OLE AMUNDSEN FLATMARK)

  • Avduking v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste
  • «Kabbin» og hans lagnad v/Bjørn Austigard
  • Salg av «Boka om Kabbin» av Bjørn Austigard (OBS: KUN KONTANTSALG) (Boka koster kr 200 for medlemmer i Rauma historielag og kr 250 for “andre”)
  • Salg av mat og drikke v/Øverdalen Bygdekvinnelag
  • Musikalske innslag v/Yuliya og Arne Johnson

Beregn 1 time fra E136 for kjøretid, bompenger, parkering og gåtid

Bompenger Brøste-Kabben kr 50,- pr bil betales til billettør v/Sjugurdgarden

Delta i dugnad?

«Transkriberingsdugnad»

Vi trenger din hjelp!

I forbindelse med prosjektet bygdebok/bosettingshistorie som Rauma historielag planlegger sammen med førsteamanuensis Arnfinn Kjelland ved Høgskolen i Volda, trenger vi frivillige til å registrere kirkebøkene for Grytten. Kirkebøkene vil være et grunnlag for det videre arbeidet for å få til en bygdebok.

Registreringen – transkriberingen – går ut på å skrive av kirkebøkene inn i et skjema i et program som heter «Augustus», slik at de blir søkbare. Det vil bli gitt opplæring. Disse ferdig registrerte kirkebøkene blir også lagt ut på www.digitalarkivet.no  til alles glede og benyttelse.

Dersom du vil bidra i dette viktige dugnadsarbeidet, sender du en e-post til Britt Iren Neergård på: brineerg@online.no. 

Eksempel på en kirkebokinnføring fra Grytten
Kirkebok fra 1902

 

Slik ser registreringsbildet ut i programmet Augustus
Augustus til hjemmesiden

Skredulykka på Kabben i 1816

23. februar 2016 var det 200 år siden skredulykka på Kabben i Brøstdalen hvor Ole Amundsen Fladmark (Kabbin), hans hustru Kri, deres datter Karoline, og 7 andre personer på gården omkom.

Ei arbeidsgruppe, oppnevnt av Rauma historielag i 2011, 2011 - Brøstdalen august 001 2011 - Brøstdalen august 018fikk som mandat å jobbe for å få reist et minnesmerke over de omkomne. Arbeidsgruppa har disse medlemmene: Per Bersås, Pål Stavheim, Asmund Kylling, Bjørn Austigard og Ågot Alnes Orvik. Det har vært et både arbeidssomt, interessant og givende arbeid gjennom disse årene. Det hele startet med en «befaring» på Kabben i 2011 hvor vi lette etter tufter etter gården til Kabbin. Planen var også at stein til minnesmerket burde komme fra området, noe vi dessverre ikke lyktes med. Kabben seter ligger som kjent i et verneområde, og Nasjonalparkstyret for Reinheimen måtte derfor godkjenne planene før vi kunne sette i gang.

Som mange sikkert er kjent med, er det gjennom tidene skrevet «side opp og ned» om Ole Amundsen Flatmark og hans livsverk og skjebne. Ikke alt har kanskje vært like godt dokumentert. Tidligere konservator ved Romsdalsmuseet, Bjørn Austigard, er nå i full gang med et nytt bokverk om Kabbin som vil inneholde nye og spennende opplysninger om denne sagnomsuste mannen. Boka blir til salgs ved avdukingsarrangementet på Kabben.

Prosjektet nærmer seg nå fullførelse, og søndag 7. august 2016 planlegges et arrangement på Kabben der minnesmerket skal avdukes. Selve «avdukingen» skal gjøres av en kjent person som har slektsrøttene sine fra Brøstdalen. Mer informasjon om programmet for dagen vil bli annonsert. Følg derfor med både i lokalaviser og på Rauma historielag sine hjemmesider og Facebokside.

 

Gravplata på Kors gamle kirkegård. Plata ble lagt over grava til de som ble gravlagt her etter skredulykka. Plata ble restaurert og satt opp ved kirkemuren i 2010.

Gravplata på Kors gamle kirkegård. Plata ble lagt over grava til de som ble gravlagt her etter skredulykka. Plata ble restaurert og satt opp ved kirkemuren i 2010.

 

Register til Årbok for Rauma 2008-2013

Siden Rauma historielag ble stiftet i 2008 er det blitt gitt ut 6 årbøker med til sammen 1213 sider lokalhistorie. Det er skrevet 128 artikler av 60 ulike forfattere.

Allerede etter få år etter stiftelsen av Rauma historielag er det skrevet en stor mengde lokalhistoriske artikler.

Vi har nå utarbeidet et register for de første 6 årbøkene. Registeret håper vi kan være et hjelpemiddel for å for å finne fram i alle sidene med lokalhistorie i årsskriftene våre.

Om du ønsker å kjøpe nye og eldre årbøker kan du ta kontakt med oss på post@raumahistorielag.no.
Du finner også mer informasjon på https://www.raumahistorielag.no/arbok-for-rauma/

Lykke til med bruken av registeret!

Her er registeret i nedlastbar versjon:
Register til Årbok for Rauma – 2008-2013 – v1.0
(Pdf-format. 56 sider.)

Register til årbøkene

Til jul utgir Rauma historielag et register for årbøkene 2008-2013.

Mellom 2008 og 2013 har historielaget gitt ut 6 årbøker med tilsammen 1213 sider lokalhistorie. Det er skrevet 128 artikler av over 60 forfattere mellom 2008-2013.

 

Åndalsnes Avis om minnesmerket over Kabbin

Fra artikkelen i Åndalsnes Avis 3. september 2013.

Fra artikkelen i Åndalsnes Avis 3. september 2013.

Åndalsnes Avis hadde 3. september 2013 en artikkel om det planlagte minnesmerket etter legendariske Kabbin (Ole Amundsen Fladmark). Rauma historielag har tatt initiativ til minnesmerket.

23. februar 1816 gikk det et snøras på Kabben i Brøstdalen som drepte Kabbin. Totalt 10 personer omkom.

I 2016 er det 200 år siden raset gikk. Målet er at minnesmerket over Kabbin og ulykka skal avdukes da.