Bygdebok Rauma – Hen sokn/Isfjorden

Hvem bor her? Hvem bodde her før?

Rauma historielag har over flere år arbeidet for å få utarbeide en bosetningshistorie/bygdebok, og vi er nå i gang i Hen sokn/Isfjorden. For perioden etter 1920 må vi ut på bygda for å innhente informasjon om de siste hundre år. Derfor håper vi alle i bygda vil bidra med positive holdninger og engasjement for å skrive ned vår lokale historie.

Bygda har blitt delt inn i roder, og vi har engasjert personer som er lokalkjent i de ulike grendene. Grendekontaktene vil etter hvert ta kontakt med de som bor i grenda og registrere på eget skjema. Hva skal registreres? Informasjon om bostedet og personene som har bodd der fram gjennom åra. Det innsamlede materialet vil bli digitalisert og koblet sammen med eldre kilder i et eget datasystem. All informasjon som samles inn er frivillig.

Målet er: Bosettingshistorien vil gi en kortfattet beskrivelse av alle boplasser (gårdsbruk, husmannsplasser og enkeltbolighus). Beskrivelsen kan suppleres med aktuelle bilder.  Kart er en selvfølgelig del av et slikt prosjekt. Befolkningshistorien er da en sammensatt oppstilling av alle familier som har bodd på boplassen.

Med hilsen

Arbeidsgruppe for Bygdebok Rauma –Hen sokn/Isfjorden:

Rolf H. Bjerkeli, Edmund Søvik, Anders Einang, Ole Johan Sæther, Per Einar Langseth                             og Liv Sølvi M. Valde