Årbok for Rauma 2015

arbok-2015-forside

Artikler i årbok for Rauma 2015:

Ingvald Raknem
av Kjersti Raknem Hegrenæs

Åndalsnes før, under og etter krigen
av Britt Iren Neergård

Barneminner fra aprildagene 1940
av Inger Marie Bakke

Krig og okkupasjon i mitt nabolag på Åndalsnes i 1940-åra
av Joakim Nedregård

17.mai 1945
av Britt Iren Neergård

«Raumaværinger» innrullert i den svenske hær år 1658
av John A. Aasen

Grand Hotel Bellevue på Åndalsnes
av Torgeir Næss

Casa Nova og dr. Sollie
av Brit Landmark

Devold (bnr. 1) på slutten av 1700-tallet
av Tom Håkon Devold

Om Sakariasgata og mannen bak navnet
av Ågot Miriam Alnes Orvik

Berildbasaren
av Else Bjørlykhaug (f. Berild)

Peder Gyldenskog
av Per Gunnar Gyldenskog

Emil Haukeberg
av Einar Klungnes

Ferdsel og ferdselsårer gjennom Romsdalen
av Astrid Marstein Kruke

Arkeologiske utgravninger ved Holm og Myrset
av Raymond Sauvage

Fauna og flora i stadnamn
av Hans  Petter Gjerdset

Hytta på Romsdalshorn
av Torbjørn S. Tokle

Adelsbreen – en klimaindikator
av Nils Hole

Olsok-kåseri nr. 26 (2015)
av Per Arne Skomsø

Bilder fra årene som gikk av Torgeir Næss, J.A. Aa. og Hans Petter Gjerdset