Årbok for Rauma 2017

Årbok for Rauma 2017

Artikler i Årbok for Rauma 2017:

Et jubileum – Åndalsnes Idrettsforening ved år 0
av Torgeir Næss

Aandalsnes
ved Knut Foss

Minner fra de harde 30-åra og fra krigen 1940 til 1945
av Kristoffer Ora

Skolehagen
av Per Arne Skomsø

Riddersverdet og andre oldtidsfunn på Remmem
av Geir Remmem

Minner fra oppveksten på Åndalsnes i årene 1936-1949
av Olaf Holter

Innfjordsfjellet – fra krongods til ferieparadis
av Erik Bø

Nye forretninger på Åndalsnes hver uke
avskrift av Åndalsnes Avis

«Å vaspe i fremmedfolk»
av Hans Skotte

Motorbåten Maana
av Olaf Holter

Tancred Ibsen i Romsdalen
av Britt Iren Neergård

Saga på Gjerdset
av Hans Petter Gjerdset

Ja, Hurra då, kara!
av Erling Pedersen

Dikteren Arnulf Øverland og hans morsslekt fra Romsdalen
av Ågot Miriam Alnes Orvik

Svenskebyen 75 år
av Sølvi Heggem Lundin

Historien bak gatenavna på Åndalsnes
av Britt Iren Neergård

Førstereisgutt
av Roger Kavli

Oskar Sæterbø
av Olaf Holter

«- og endeleg er det no også eit kammerkor i gang»
av Roe I. Setnes

Ingvald Annæus Hagen (1896-1983)
av Einar Klungnes

Småfortellinger fra Grytten
av Knut Foss

Tidsbilder fra Dalsbygda
av John A. Aasen

Modell av Trollstigen

Bilder fra årene som gikk:

Medalen Ungdomslag 20 år

Tilbake fra krigen

Ungene i Lilleteigen, Åndalsnes

Hopprenn i Haudalen