Årbok for Rauma 2008

Artiklar i Rauma historielags årbok for 2008:

Oppstart av videregående skole på Åndalsnes
Av Lars Ramstad

Gjenåpning av Kors kirke
av Bjørn Jøran Pedersen

Snørasa på Nordre Flatmark og Rygg 12. april 1858. Et 150-års minne
Av Per Bersås

Ras i Øverdalen
Av Asmund Kylling

Reistaddalen – bygdeby og samlingsstad
Av Øystein Talberg

Arveskifte på Kavli i 1774 og 1776
Av John A. Aasen

Mellom himmel og jord i Isfjorden
Av John A. Aasen

«og når du leser dette, er jeg nok alt død»
Av Torgeir Næss

Med tyskere i kjelleren
Fortalt av Odd Dyrkorn til Einar Klungnes  

Kleivegrytenes hemmeligheter
Av Nils Hole

Etableringsbonde på slutten av 18-hundretalet
Av Erling Hagen

Husmannsplasser 
Av Asmund Kylling

Berit Eiriksdotter Skare og Ivar Olesen Moa. Ei kjærlighetshistorie 
Fra Åpne stier» av Oddbjør S. Gundersen
Sammendrag ved Reidun Skjølsvik

Sykehustur og amputasjon for lenge siden 
Av Solveig Brude

Av de første bilulykker, med døden til følge, i indre Romsdal
Av Asmund Kylling

Bedehus i nåværende Rauma kommune gjennom flere år 
Av Solveig Brude

Da Gjerdsetbygda og Torveikeidet ville ha postombæring 
Av Einar Klungnes

Veteplasser gjennom Romsdalen 
Av Asmund Kylling

Legg igjen en kommentar