Årsmøte 2023

Styret kaller med dette inn til ordinært Årsmøte i Rauma historielag tirsdag 28.mars kl.19.00 på Rauma videregående skole – Auditoriet.
Vanlige årsmøtesaker: se link under
Kåseri av Per Arne Skomsø
Enkel bevertning

Innkalling og sakliste (6)
Rauma historielag Årsmelding 2022 (1)
Årsrapport 2022
Fastsetting av årskontigent
Arbeidsprogram 2023
Status Rauma Bygdebok 09.03.2023