Årbok for Rauma 2016

arbok-2016-forside

Artikler i Årbok for Rauma 2016:

Trollstigvegen
av Astrid Marstein Kruke

Kristian Brevik – en bauta i Raumas musikkliv
av Arne Ottar Ødegård

Et leilighetsdikt
av Sølvi Heggem Lundin

Erindringer af mit barndoms- og ungdomsliv
av Mathilde Lerheim, f. Dalset

Rasulykka på Kabben i 1816
av Ågot Miriam Alnes Orvik

Hallvard Gjerdsets minner som krigsfange
av Aina Pauline Torvik

Farlig reinsjakt omkring 1910
av John A. Aasen

Minner fra okkupasjonstida
1940-1945 av Kåre Sandnes

Sigrid Undset – tilflukt på Holm i aprildagene i 1940
av Ottar Rydjord

Trollstigheimen på Alnesreset
av Alf Hanekamhaug

For 70 år siden
av Johs Kavli

Tidsbilder av en «pietistisk krins» – Dalsbygda
av John A. Aasen

Raknemsverket i Måndalen
av Kjersti Raknem Hegrenæs og Ingvald Raknem

Meieridrift i Rauma 1890-1945
av Kristian Haugan

På ferietur i Jotunheimen sommeren 1943
av Torbjørn S. Tokle

Oluf Hilmar Alnes
av Ågot Miriam Alnes Orvik

Erindringer fra guttedagene
av Per A. Mjelva

Familien Peder Mjelva og krigen
av Arne Mjelva

Min fars ufullendte opptegnelser
av Sølvi Heggem Lundin

Små glimt frå åra 1940-1945
av Aase Margrethe Mittet

Snarefangst og snøras på Innfjordfjellet
av Odd Søvik

Bilder fra årene som gikk:

Næs
av Torgeir Næss

Losje Vengetind – Isfjorden
av John A. Aasen

Amerikabesøk
av Brit Landmark