Register

Allerede få år etter stiftelsen av Rauma historielag i 2008 er det skrevet en stor mengde lokalhistoriske artikler.

Vi har utarbeidet et register for de første 6 årbøkene mellom 2008 – 2013. Registeret håper vi kan være et hjelpemiddel for å for å finne fram i alle sidene med lokalhistorie i årsskriftene våre.

Om du ønsker å kjøpe nye og eldre årbøker kan du ta kontakt med oss på post@raumahistorielag.no.
Du finner også mer informasjon på https://www.raumahistorielag.no/arbok-for-rauma/

Her er registeret i nedlastbar versjon:
Register til Årbok for Rauma – 2008-2013 – v1.0
(Pdf-format. 56 sider.)

Legg igjen en kommentar