Årsmøte 2024

Styret kaller med dette inn til ordinært Årsmøte i Rauma historielag onsdag 20. mars kl.19.00 på Rauma videregående skole.


Vanlige årsmøtesaker: se link under
Per Arne Skomsø orienterer om jubileumsfeiringen for Raumabanen og historielagets medvirkning til dette. Per Einar Langseth orienterer om arbeidet med Rauma Bygdebok.


Enkel bevertning