Torgeir Næss til minne

For kort tid siden mottok Rauma historielag – dets medlemmer og venner budskapet om Torgeirs bortgang. Vi visste at Torgeir den senere tid hadde fått medisinske utfordringer som han ble behandlet for på Ålesund sykehus. Dette til tross – etter en tid så flere av oss at Torgeir tok sykkelen fatt og jevnlig ble observert rundt Sogge. For en tid tilbake stoppet jeg han for en prat – han på sykkel og jeg i bil. Han kunne fortelle at han ikke pleide å stoppe og gå av sykkelen når han var på sine turer, men ville gjøre et unntak her! Dagen før hadde han vært til behandling i Ålesund.

Torgeir var Åndalsnes-gutten som kom tidlig med i fotball og skolekorps og disse egenskapene og interessene utviklet han senere med bravur. Han spilte mange år i ÅIF, på tredje nivå i deler av 60-årene. Under studiedagene i Oslo avanserte han til første nivå med spill i s.p. Skeid i flere år.

Torgeir og familien kom tilbake til Rauma i 1980 hvor han fortsatte sin lektorgjerning på RVS etter flere år i den gang Tysfjord kommune i Nordland. Her gjenopptok han sitt fløytespill i ÅMF til like med sin far. I tillegg fortsatte han sitt arbeid i ÅIF-miljøet på mange plan.

Etter at Torgeir bosatte seg på Åndalsnes, viste han snart stor interesse for lokalhistorie og kulturminnearbeid gjennom skrift og tale. Det er ikke få innlegg og skrifter han har framført i Åndalsnes Avis, og ved ulike anledninger om store og viktige hendinger i kommunen og særlig Åndalsnes-området. Temaene spente ofte vidt og viste framveksten av Åndalsnes både før og etter krigen. Han var guid for mange kulturminnevandringer hvor innhold og formål var å fortelle om vår felles kulturarv hvor hendinger eller bygningsmassen før og etter krigen gjerne var tema. Rauma historielag vil først og fremst huske han for det store arbeid han la ned ved å dokumentere fortellinger, begivenheter og hendelser som har funnet sted i indre Romsdal over et langt tidsspenn. Ved intervju, samtaler, søk i arkiver ol har han festet på trykk interessante og viktige historiske hendinger som for all ettertid vil bære hans navn. Det er således ikke tilfeldig at Torgeir Næss var blant stifterne av Rauma historielag høsten 2007, som så ble registrert i enhetsregistret i februar 2008 med offisiell stiftelsesdato. Med fagkrets fra historie og språk fra universitet, falt det naturlig at Torgeir tok plass i skriftnemnda, og der ble han en av «driverne» fram til sin «døyande dag». Foruten å være en veileder og fagkyndig ovenfor mange av forfatterne/bidragsyterne, har han som nevnt bidratt med flere artikler i alle 13 årbøker historielaget har utgitt. Skriftnemnda er blant bærebjelkene i lagsarbeidet, og det har vært nedlagt et betydelig arbeid her av flere. Torgeir var også hovedredaktør for jubileumsboka om ÅIF`s 100 årige historie som ble utgitt i 2017. Et praktverk hvor historiker og skribent får vist sine kvaliteter.

Historielagets årbøker sammen med Åndalsnes Avis sine arkiv/Rolf Larsen, Normannssamlinga, sogebøker fra deler av kommune, og noen bedriftsbøker knyttet til jubileer, er vel langt på veg det historiske materiell vi har tilgjengelig. Å kjenne vår historie og opprinnelse og «hvordan ting ble til» er viktig for vår identitet og eventuelle stolthet. (Lokal)historiker Torgeir bidrog her vesentlig til at vi har flere skriftlige kilder og arkiv til vår historie, og vi vil minnes en person som var lett og hyggelig å samarbeide med. Aldri ble en forespørsel møtt med nektelsesvar.

Torgeir etterlater seg ektefelle, tre barn og barnebarn samt andre nærstående. Vi skjønner deres sorg og vi kan ikke annet enn å gi uttrykk for medfølelse. Torgeirs navn vil for alltid bli å finne i hans skrifter, og det vil minne mange av oss på hvem han var!

På vegne av Rauma historielag

Arne S Lillehagen og Ågot Alnes Orvik