Hederspris til Britt Iren Pedersen Neergård

Vi gratulerer!

Britt Iren Pedersen Neergård ble på Slekt og Datas landsmøte på Lillehammer i september 2020 tildelt organisasjonens hederspris. Vi sakser begrunnelsen fra Slekt og Datas hjemmeside:

Britt Iren Neergård har vært medlem i Slekt og Data i 18 år. Hun har hele tiden, jevnt og trutt, møtt frem på medlemsmøtene i Molde. Hun har vært med i tilrettelegging av medlemsmøter, samt vært foredragsholder mange ganger. I tillegg har hun vært med å arrangere mange kurs med diverse tema. Hun har også fartstid som vara i to år i styret i Slekt og Data sentralt. Mange kjenner henne fra utallige tillitsmannskonferanser og flere landsmøter. Hun har vært styremedlem i et år og kasserer i 11 år i Slekt og Data Møre og Romsdal fra 2008 og fram til og med 2019. I tillegg har hun i mange år vært ansvarlig for nettsidene våre og gjort en enorm jobb med disse.

Rauma historielag har også gjennom en årrekke nytt godt av Britt Irens kompetanse og arbeidsinnsats. Hun har vært styremedlem og fra og med 2010 har hun vært medlem i historielagets skriftnemnd. Det er skriftnemnda som er redaksjon for Årbok for Rauma, og Britt Iren er en sentral person i dette arbeidet. Hun har skrevet flere artikler, er koordinator mot trykkeri, har kontakt med forfattere og har korrekturlest sider opp og sider ned.

Rauma historielag stiller seg i rekken av gratulanter og takker for innsatsen i vår organisasjon.

Britt Iren vokste opp på Åndalsnes, og er i dag bosatt i Molde.

Årboka på veg

I dette øyeblikket sitter en gjeng ivrige tillitsvalgte i historielaget og pakker Årbok for Rauma 2020. Bøkene skal leveres til medlemmer i nærmiljøet, noen skal sendes pr post, og en god del skal leveres til bokhandel og nærbutikker for salg.

Styret hadde planlagt lansering av årboka søndag 15. november på Grand Hotel, Åndalsnes. Men pga corona-situasjonen er det dessverre vedtatt å avlyse arrangementet.
Gled deg til ei innholdsrik og interessant bok med artikler fra mange steder i kommunen.

Og: boka er ei ypperlig julegave!

Søking i fotspora til Ida Helene og Ole Nicolai

I år som tidligere, kan både de som er medlemmer av Rauma historielag og andre, glede seg til mange interessante og spennende artikler og historier i Årbok for Rauma 2020.

Når historien skal skrives om personer som kanskje levde lenge før vår tid, er det viktig å se og oppleve der de var og bodde. I år dreier det seg bl.a. om et ektepar som kom til Romsdalen på 1860-tallet, bosatte seg her og døde her. Ikke hvilket som helst ektepar, og ikke hvilken som helst omgangskrets!

Søndag 19. juli 2020 hadde historielaget besøk av professor og forfatter Nils Olav Østrem fra universitetet i Stavanger. Han er i gang med å skrive en artikkel om Ida og Ole, og ønsket å ta nærmere i øyesyn stedene de hadde tilhold. To representanter fra styret i historielaget bidro med gaiding i området.

I november kommer årboka, da får du vite mer!

Kulturminnevandring i Rødven søndag 7. juni 2020

Vi minnast den store familietragedien på fjorden i 1920, og om dødsfall i 10-året før dette.

Vi startar på kyrkjegarden, og får høyre om fire graver der. Så går vi 400 meter bort til «Olavsteinen». Der bli resten fortalt.

Forteljar og omvisar er Per Arne Skomsø

Fullstendig gratis. Velkomne!

Rauma historielag     Fortidsminneforeninga  Rødven Museum

Avlysing av møtevirksomhet i Rauma historielag

I forbindelse med de strenge føringer som helsemyndighetene gir i forbindelse med Korona utbruddet, har Rauma historielag, i likhet med andre organisasjoner, bestemt seg for å avlyse berammet styremøte, samt årsmøtet som var planlagt avviklet i mars.

Vi vil komme tilbake til informasjon om avvikling av årsmøtet etter hvert som ting utvikler seg.

Utdeling av Rauma kommunes kulturpris 2019

Som kjent ble Rauma historielag tildelt kulturprisen for 2019. Dette skal markeres torsdag 16. januar 2020 kl 1800 på Rauma kulturhus.

Det blir tale og utdeling av prisen ved ordfører Yvonne Wold, takketale ved styreleder i historielaget, Arne Steffen Lillehagen, noen refleksjoner rundt arbeidet i historielaget ved nestleder Ågot Alnes Orvik og musikalske innslag.


Konservator Kenneth Staurset Fåne ved Romsdalsmuseet kåserer med tema: «Jakten på lokahistoriske godbiter i Romsdal».

Direktør Simen Bjørgen, Kultuminnefondet med innlegget: «Kulturminnefondet – statlig tilskuddsordning for private eiere»

Alle hjertelig velkommen!