Register til årbøkene

Til jul utgir Rauma historielag et register for årbøkene 2008-2013.

Mellom 2008 og 2013 har historielaget gitt ut 6 årbøker med tilsammen 1213 sider lokalhistorie. Det er skrevet 128 artikler av over 60 forfattere mellom 2008-2013.