Arkivverkets organisering – pressemelding fra Kulturdepartementet

Arkivverket skal styrkes og videreutvikles står det i en pressemelding fra kulturminister Linda Hofstad Helleland.  «Regjeringa støttar difor ei omorganisering av Arkivverket som inneber ei styrking av statsarkiva, og ikkje ei nedlegging slik nokre har hevda. Det har aldri vore foreslått, presiserer Hofstad Helleland».
Les mer her.