Årsmøtet i Rauma historielag krever at realskolebygget på Åndalsnes ikke blir revet

Denne resolusjonen om realskolebygget ble vedtatt på årsmøtet i historielaget 20. mars i år. Resolusjonen ble i etterkant sendt til Rådmannen og ordføreren i Rauma kommune.

Har du meldt deg inn som medlem i Rauma historielag? Hvis ikke, kan du gjøre det her:
https://www.raumahistorielag.no/medlem/

————————————————————————————————————–

Rauma kommune
v/rådmann Oddbjørn Vassli
Vollan 8, 6300 Åndalsnes

Åndalsnes, 20. mars 2014

RESOLUSJON FRA RAUMA HISTORIELAG SITT ÅRSMØTE 20. MARS 2014

«Årsmøtet i Rauma historielag krever at realskolebygget på Åndalsnes ikke blir revet»

Årsmøtet er kjent med at det skal utredes bygging av utleieboliger for flyktninger på
realskoletomta på Åndalsnes. Dersom planene blir realisert, innebærer dette riving av
realskolebygget.

Realskolebygget er opprinnelig en brakke oppført av tyskerne under 2. verdenskrig. Bygget
var tenkt som et vaskeri, men ble i stedet brukt som overnattingssted og kantine under krigen.
Bakgrunnen var en stor gjennomstrømning av tyske soldater og folk fra «Organisasjon Todt»
som hadde behov for et overnattingssted. Etter krigen ble bygget brukt til realskole på
Åndalsnes. Realskolebygget er en svært viktig del av krigs- og etterkrigshistorien på
Åndalsnes, og er en av svært få tyskebrakker som i dag står igjen.

Årsmøtet i Rauma historielag krever derfor at bygget under ingen omstendighet må rives.
Årsmøtet ber om at kommunen finner anvendelse som sikrer at bygget består, f.eks til
foreslåtte boliger hvis dette kan forenes med kommunens behov og verneinteressene. Det er
her viktig at det bygningsmessige og særlig det eksteriørmessige uttrykk bevares.

Andre forslag til bruk kan være at bygget brukes som lokaler for lag og foreninger
(«Frivillighetens hus»), oppbevaring av private samlinger, som f.eks. Tor Kristian Jevanord
sine samlinger fra andre verdenskrig.

Med hilsen
for Rauma historielag

Ågot Alnes Orvik
styreleder

Kopi: Rauma kommune v/ordfører Lars Olav Hustad

Register til Årbok for Rauma 2008-2013

Siden Rauma historielag ble stiftet i 2008 er det blitt gitt ut 6 årbøker med til sammen 1213 sider lokalhistorie. Det er skrevet 128 artikler av 60 ulike forfattere.

Allerede etter få år etter stiftelsen av Rauma historielag er det skrevet en stor mengde lokalhistoriske artikler.

Vi har nå utarbeidet et register for de første 6 årbøkene. Registeret håper vi kan være et hjelpemiddel for å for å finne fram i alle sidene med lokalhistorie i årsskriftene våre.

Om du ønsker å kjøpe nye og eldre årbøker kan du ta kontakt med oss på post@raumahistorielag.no.
Du finner også mer informasjon på https://www.raumahistorielag.no/arbok-for-rauma/

Lykke til med bruken av registeret!

Her er registeret i nedlastbar versjon:
Register til Årbok for Rauma – 2008-2013 – v1.0
(Pdf-format. 56 sider.)

Register til årbøkene

Til jul utgir Rauma historielag et register for årbøkene 2008-2013.

Mellom 2008 og 2013 har historielaget gitt ut 6 årbøker med tilsammen 1213 sider lokalhistorie. Det er skrevet 128 artikler av over 60 forfattere mellom 2008-2013.

 

Kulturminnedagen i flott «sommervær»

Åndalsnes Avis september 2013 - Hedret de ansatte i konfeksjonsindustrien

Artikkel i Åndalsnes Avis om arrangementet

Ca. 30 personer deltok i kulturminnemarkeringen på konfeksjonsmuseet på søndag i et flott «sommervær».

Vi fikk både interessante og humoristiske foredrag om skredderyrket og dets vesen ved Ernst R. Grøvdal og Ørjar Heen. Kaffe- og kakesalget gikk strykende, og Rauma historielag fikk også en fin anledning til å markedsføre laget.

Åndalsnes Avis om minnesmerket over Kabbin

Fra artikkelen i Åndalsnes Avis 3. september 2013.

Fra artikkelen i Åndalsnes Avis 3. september 2013.

Åndalsnes Avis hadde 3. september 2013 en artikkel om det planlagte minnesmerket etter legendariske Kabbin (Ole Amundsen Fladmark). Rauma historielag har tatt initiativ til minnesmerket.

23. februar 1816 gikk det et snøras på Kabben i Brøstdalen som drepte Kabbin. Totalt 10 personer omkom.

I 2016 er det 200 år siden raset gikk. Målet er at minnesmerket over Kabbin og ulykka skal avdukes da.

Kulturminnedagene 2013 i Rauma

Kulturminnedagene-2013_toppbanner

 

Foto: Romsdalsmuseet

Foto: Romsdalsmuseet

Tema for kulturminnedagene i 2013 er: «Historiens kvinner og menn – deltagelse, fellesskap og handling». Dette markerer Rauma historielag og Romsdalsmuseet med et arrangement på Konfeksjonsmuseet i Isfjorden 8. september.

HISTORIENS KVINNER OG MENN- DELTAGELSE, FELLESSKAP OG HANDLING

Sted: Konfeksjonsmuseet på Tokle i Isfjorden
Tid: Søndag 8. september 2013 kl 1700

PROGRAM
Velkommen v/Rauma historielag
Kort presentasjon av Konfeksjonsmuseet v/Signy Haraldsen
Kvinner i skredderyrket v/Ernst Rolf Grøvdal
Kulturmøte – om å komme som syjente til Rauma v/Ørjar Heen
Salg av kaffe og kaker

Kulturminnedagen 2013 i Rauma (PDF-fil)
Facebook: https://www.facebook.com/events/184965381680854
http://kulturvern.no/kulturminnedagene/
https://www.facebook.com/kulturminnedagene

 

 

«Det gjenreiste Åndalsnes er blitt vakkert – og større»

det gjenreiste åndalsnesI artikkelen «Det gjenreiste Åndalsnes er blitt vakkert – og større» som stod på trykk i Aftenposten 11.07.1958 kan vi lese følgende:

«Åndalsnes befolkning oppgis å være 2400. Men de som kommer hit i disse sommerdager kan lett få det inntrykk at byen teller dobbelt så mange innbyggere. Dette skyldes for en stor del den sentrale stilling stedet har, ja, Åndalsnes er faktisk ved å bli det store knutepunkt på det nordlige Vestland.»

Senere i artikkelen kan vi lese: «I dag har stedet omkring 200 hotellsenger» (I dag er det i realiteten faktisk færre hotellsenger på Åndalsnes.)

Her er artikkelen i pdf-versjon, Det er etterkrigshistorie fra Åndalsnes i kortversjon.

Nytt styre og skriftnemnd

På årsmøtet i Rauma historielag 20. mars ble det valgt nytt styre og skriftnemnd.

Ståle Gyldenås tok ikke gjenvalg, og ny leder i historielaget er nå Ågot Alnes Orvik. Edmund Søvik, som har har vært styremedlem siden laget ble stiftet i 2008, valgte også å ikke å ta gjenvalg.
Takk for innsatsen til både Ståle og Edmund!
Nye styremedlemmer er Arne Steffen Lillehagen og Arne Skiri.

 

Nytt styre
Leder for 1 år:               Ågot Alnes Orvik
Styremedlem for 1 år: Britt Iren Pedersen Neergård
Styremedlem for 2 år: Tørris Haugan
Styremedlem for 2 år: Arne Skiri
Styremedlem for 2 år: Arne Steffen Lillehagen
Varamedlemmer for 1 år: Per Bersås, Guri Næss Krohn, Arvid Håkon Moe

Skriftnemnd
Torgeir Næss, Asmund Kylling, John Aasen, Britt Iren P. Neergård, Brit Landmark, Einar Klungnes