Kulturminnedag på Vågstranda

Det ble en fin krigsminnemarkering på Vågstranda søndag 20. september, i regi av Vågstranda sogelag og Rauma historielag

Tema: Våge – fergesamband og krigsminne; Fergesambandet Våge – Norvika og NS- minister Gulbrand Lundes siste reis(e)! Arvid Håkon Moe fortalte på ekte vågstrandsk om fergeleiet på Våge. Denne forbindelsen over til Norvik kom i stand 1930, og der ble satt inn ferger bygd på Vestnes. For å få billett til ferga måtte man kontakte gården Bjerring der veien sluttet, like overfor fergeleiet. Veien mellom Våge og Måndalen ble bygd under krigen, like ens som veien Innfjorden – Veblungsnes. Det ble reist spørsmål om når de offisielt ble åpnet. I alle fall ble ferga avviklet da krigen var slutt. Det var dårlig vegstell før den tid, og derfor var det sjøveien som gjaldt. I 1901 rullet den første bilen nedover Romsdalen, og det ble fortalt at folk måtte ut og jage vekk kyr og sau, og fylle groper i veien. Johan Bjerring, nettopp fra Bjerring, bygde den første norskproduserte bilen. Den var tilpasset bredden på veiene og hadde plass til en passasjer, foran sjåføren. På fergeleiet var det bensinpumpe og kiosk som solgte det folk trengte under overfarten: kjeks, brus og sigaretter.

Publikum vandret opp til plassen der minnesbautaen over Gulbrand og Marie Lunde var blitt reist 15. august 1943 og revet 12. juni 1945. Det kom 2 busser med folk gjennom Gudbrandsdalen for å rive bautaen. Litt til skuffelse for lokalbefolkningen som hadde tenkt å markere sankthansaften med å gjøre nettopp det. Beklagelse ble sendt!

Arrangementet fortsatte på Vågstranda oppvekstsenter med kaffe og kaker og foredrag av Jan Olav Flatmark om Gulbrand Lunde. Lunde hadde utdanning i kjemi og arbeidet i konserverings-bedrift i Stavanger. Han var kjent som dyktig og innovativ i bransjen. Han ble kultur- og folkeopplysningsminister i Quislings regjering, og var en viktig agitator i propagandaapparatet til NS. Han var på reise fra Ålesund til Åndalsnes, sammen med fylkesfører Astrup da han, og hans hustru Marie druknet ved ombordkjøring i ferga på Våge 25. oktober 1942. Jan Olav Flatmark har forsket i materiale som kaster lys over omstendighetene rundt denne hendelsen og spekulasjoner om hvorvidt det var planlagt, og i så tilfelle av hvem. Lunde og hans følge kom seinere til ferga enn ventet, motoren på ferga var slått av, sjåføren fikk beskjed om å stoppe da bilens framhjul var inne på fergelemmen, i fjerdegir og uten at håndbrekket var på. Både Astrup og sjåføren kom seg ut, mens bilen gikk på grunn med Lunde og hans kone.

Et publikum i underkant av 60 til antallet, fikk noen svært interessante 2 timer på Vågstranda!