Frist for innlevering av stoff til årbok for 2013

Uforutsette ting gjorde at vi i fjor fikk boken fra trykkeriet senere en først avtalt/planlagt og skriftnemda har derfor fremskyndet fristen for innlevering av stoff til årets bok med 1 mnd, dvs. at ny frist er 1. august.
Vi har god tilgang på stoff til årets bok, men ønsker mer. Skulle vi komme i den heldige situasjon at vi får for mye stoff til en bok ”gjemmer” vi det til neste år. Det er tidligere bestemt av styret i historielaget at årboka skal ha ca. 250 sider med bilder.

Med andre ord: det er bare å sende inn lokalhistoriske artikler, korte eller lange, og bilder som dere ønsker å publisere. Eller kanskje dere kjenner noen som har lokalhistorisk stoff som burde publiseres….

Vi ønsker oss mer stoff fra sør- og nordsida av kommunen.

Nytt styre og skriftnemnd

På årsmøtet i Rauma historielag 20. mars ble det valgt nytt styre og skriftnemnd.

Ståle Gyldenås tok ikke gjenvalg, og ny leder i historielaget er nå Ågot Alnes Orvik. Edmund Søvik, som har har vært styremedlem siden laget ble stiftet i 2008, valgte også å ikke å ta gjenvalg.
Takk for innsatsen til både Ståle og Edmund!
Nye styremedlemmer er Arne Steffen Lillehagen og Arne Skiri.

 

Nytt styre
Leder for 1 år:               Ågot Alnes Orvik
Styremedlem for 1 år: Britt Iren Pedersen Neergård
Styremedlem for 2 år: Tørris Haugan
Styremedlem for 2 år: Arne Skiri
Styremedlem for 2 år: Arne Steffen Lillehagen
Varamedlemmer for 1 år: Per Bersås, Guri Næss Krohn, Arvid Håkon Moe

Skriftnemnd
Torgeir Næss, Asmund Kylling, John Aasen, Britt Iren P. Neergård, Brit Landmark, Einar Klungnes

Årsmøte 2013

logoÅrsmøtet til Rauma historielag holdes onsdag 20. mars 2013 kl 1900 på Rauma videregående skole. (Auditoriet)

1.“Slektsgransking på internett”, foredrag v/Britt Iren Pedersen Neergård (Åpent for alle).
2. Enkel servering
3. Årsmøtesaker

Velkommen!

Se også Facebook

Les videre

Opplesning på Veøy omsorgssenter

veoy

 

Sist søndag inviterte Rauma historielag til «kaffestund» på Veøy omsorgssenter. Bakgrunnen var historielagets ønske om å gi et eksemplar av “Årbok for Rauma” for hvert av årene 2008 – 2011 til Veøy omsorgssenter og Voll omsorgssenter.

Det ble en trivelig ettermiddag på Veøy for beboere, ansatte og pårørende: Allsang med tonefølge av Edmund Søvik, opplesning fra årbøkene, utlodning, og ikke minst kaffe og kaker. Leder i Rauma historielag, Ståle Gyldenås, overrakte årbøkene til omsorgssenteret, representert ved Aina Dahle Vik.

Historielaget tar sikte på et liknende arrangement på Voll omsorgssenter i løpet av høsten.