Register til Årbok for Rauma 2008-2013

Siden Rauma historielag ble stiftet i 2008 er det blitt gitt ut 6 årbøker med til sammen 1213 sider lokalhistorie. Det er skrevet 128 artikler av 60 ulike forfattere.

Allerede etter få år etter stiftelsen av Rauma historielag er det skrevet en stor mengde lokalhistoriske artikler.

Vi har nå utarbeidet et register for de første 6 årbøkene. Registeret håper vi kan være et hjelpemiddel for å for å finne fram i alle sidene med lokalhistorie i årsskriftene våre.

Om du ønsker å kjøpe nye og eldre årbøker kan du ta kontakt med oss på post@raumahistorielag.no.
Du finner også mer informasjon på https://www.raumahistorielag.no/arbok-for-rauma/

Lykke til med bruken av registeret!

Her er registeret i nedlastbar versjon:
Register til Årbok for Rauma – 2008-2013 – v1.0
(Pdf-format. 56 sider.)