Årsmøte 2013

logoÅrsmøtet til Rauma historielag holdes onsdag 20. mars 2013 kl 1900 på Rauma videregående skole. (Auditoriet)

1.“Slektsgransking på internett”, foredrag v/Britt Iren Pedersen Neergård (Åpent for alle).
2. Enkel servering
3. Årsmøtesaker

Velkommen!

Se også Facebook

 

Saksliste:

1 Godkjenning av innkalling og saksliste
2 Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
3 Årsmelding for 2012
4 Regnskap for 2012
5 Budsjett for 2013
6 Arbeidsprogram for 2013
7 Fastsetting av medlemskontingent for 2014
8 Valg:
a) Leder – 1 år
b) To styremedlemmer – for 2 år
c) Tre varamedlemmer til styret – for 1 år
d) Revisor – for 1 år
e) Skriftstyre – for 1 år
f) Valgkomite på tre medlemmer – for 1 år