Opplesning på Veøy omsorgssenter

veoy

 

Sist søndag inviterte Rauma historielag til «kaffestund» på Veøy omsorgssenter. Bakgrunnen var historielagets ønske om å gi et eksemplar av “Årbok for Rauma” for hvert av årene 2008 – 2011 til Veøy omsorgssenter og Voll omsorgssenter.

Det ble en trivelig ettermiddag på Veøy for beboere, ansatte og pårørende: Allsang med tonefølge av Edmund Søvik, opplesning fra årbøkene, utlodning, og ikke minst kaffe og kaker. Leder i Rauma historielag, Ståle Gyldenås, overrakte årbøkene til omsorgssenteret, representert ved Aina Dahle Vik.

Historielaget tar sikte på et liknende arrangement på Voll omsorgssenter i løpet av høsten.