Frist for innlevering av stoff til årbok for 2013

Uforutsette ting gjorde at vi i fjor fikk boken fra trykkeriet senere en først avtalt/planlagt og skriftnemda har derfor fremskyndet fristen for innlevering av stoff til årets bok med 1 mnd, dvs. at ny frist er 1. august.
Vi har god tilgang på stoff til årets bok, men ønsker mer. Skulle vi komme i den heldige situasjon at vi får for mye stoff til en bok ”gjemmer” vi det til neste år. Det er tidligere bestemt av styret i historielaget at årboka skal ha ca. 250 sider med bilder.

Med andre ord: det er bare å sende inn lokalhistoriske artikler, korte eller lange, og bilder som dere ønsker å publisere. Eller kanskje dere kjenner noen som har lokalhistorisk stoff som burde publiseres….

Vi ønsker oss mer stoff fra sør- og nordsida av kommunen.