Kulturminnedagen 2016 i Rauma

Kulturminnedag i Rauma – «Se hva vi kan» – Kulturvernarbeid i ord og handling på Mittet søndag 18. september fra kl 14

Kulturminnedagen i Rauma er en del av de europeiske Kulturminnedagene som markeres i over 45 land hvor Norge inngår. I år er det kompetanse og kunnskap i kulturvernet som er tema.
I Rauma ønsker Mittetdalen historielag og Rauma historielag å gå sammen om et arrangement, som skal vise bredden og allsidigheten innenfor det frivillige kulturvernet med å vise fram arbeidet med å restaurere gamle Mittet skole, som har sin opprinnelse fra innføringen av folkeskolen i 1864. Det vil bli omvisning og orientert om arbeidet som på en forbilledlig måte er utført av medlemmer av historielaget. Kanskje lykkes vi med å vise fram en skoletime fra over 100 år siden!

Det blir en kaffepause med enkel servering på Mittun før del to av arrangementet avsluttes med en orientering og foredrag av dosent ved Høgskolen i Volda, Arnfinn Kjelland.

Kjelland er en betydelig fagperson innenfor det profesjonelle kulturminnefeltet slik vi kjenner det innenfor lokalhistorie, slektsforskning m.v.

Rauma historielag planlegger et samarbeid med Kjelland med henblikk på å utgi slekts – og bygdehistorie for de deler av Rauma som ikke er utgitt før. Han vil fortelle nærmere om dette arbeid og dele sine erfaringer med oss denne dagen!

Vel møtt til en trivelig og sosial samling på Mittet

Kulturminnedag på Vågstranda

Det ble en fin krigsminnemarkering på Vågstranda søndag 20. september, i regi av Vågstranda sogelag og Rauma historielag

Tema: Våge – fergesamband og krigsminne; Fergesambandet Våge – Norvika og NS- minister Gulbrand Lundes siste reis(e)! Arvid Håkon Moe fortalte på ekte vågstrandsk om fergeleiet på Våge. Denne forbindelsen over til Norvik kom i stand 1930, og der ble satt inn ferger bygd på Vestnes. For å få billett til ferga måtte man kontakte gården Bjerring der veien sluttet, like overfor fergeleiet. Veien mellom Våge og Måndalen ble bygd under krigen, like ens som veien Innfjorden – Veblungsnes. Det ble reist spørsmål om når de offisielt ble åpnet. I alle fall ble ferga avviklet da krigen var slutt. Det var dårlig vegstell før den tid, og derfor var det sjøveien som gjaldt. I 1901 rullet den første bilen nedover Romsdalen, og det ble fortalt at folk måtte ut og jage vekk kyr og sau, og fylle groper i veien. Johan Bjerring, nettopp fra Bjerring, bygde den første norskproduserte bilen. Den var tilpasset bredden på veiene og hadde plass til en passasjer, foran sjåføren. På fergeleiet var det bensinpumpe og kiosk som solgte det folk trengte under overfarten: kjeks, brus og sigaretter.

Publikum vandret opp til plassen der minnesbautaen over Gulbrand og Marie Lunde var blitt reist 15. august 1943 og revet 12. juni 1945. Det kom 2 busser med folk gjennom Gudbrandsdalen for å rive bautaen. Litt til skuffelse for lokalbefolkningen som hadde tenkt å markere sankthansaften med å gjøre nettopp det. Beklagelse ble sendt!

Arrangementet fortsatte på Vågstranda oppvekstsenter med kaffe og kaker og foredrag av Jan Olav Flatmark om Gulbrand Lunde. Lunde hadde utdanning i kjemi og arbeidet i konserverings-bedrift i Stavanger. Han var kjent som dyktig og innovativ i bransjen. Han ble kultur- og folkeopplysningsminister i Quislings regjering, og var en viktig agitator i propagandaapparatet til NS. Han var på reise fra Ålesund til Åndalsnes, sammen med fylkesfører Astrup da han, og hans hustru Marie druknet ved ombordkjøring i ferga på Våge 25. oktober 1942. Jan Olav Flatmark har forsket i materiale som kaster lys over omstendighetene rundt denne hendelsen og spekulasjoner om hvorvidt det var planlagt, og i så tilfelle av hvem. Lunde og hans følge kom seinere til ferga enn ventet, motoren på ferga var slått av, sjåføren fikk beskjed om å stoppe da bilens framhjul var inne på fergelemmen, i fjerdegir og uten at håndbrekket var på. Både Astrup og sjåføren kom seg ut, mens bilen gikk på grunn med Lunde og hans kone.

Et publikum i underkant av 60 til antallet, fikk noen svært interessante 2 timer på Vågstranda!

KULTURMINNEDAG PÅ VÅGSTRANDA SØNDAG 20. SEPTEMBER 2015 KL 1400

Tema: Våge – fergesamband og krigsminne
Fergesambandet Våge – Norvika og NS- minister Gulbrand Lundes siste reis(e)!
En av flere krigsminnemarkeringer i Rauma som påminner oss om andre verdenskrigs utbrudd og fredsslutning for hhv 70 og 75 år siden!

Vandring og informasjon om fergestedet og begivenhetene i 1942 som førte til at minister Lunde og frue omkom. I etterkant foredrag om temaet ved Jan Olav Flatmark på Vågstranda oppvekstsenter.
Inngangsbillett
Salg av kaffe
Arrangører: Rauma historielag og Vågstranda sogelag

Her kan du laste ned Pressemelding fra Rauma historielag som er sendt til Åndalsnes Avis og Romsdals Budstikke.

Gulbrand Lunde 1901-1942

Gulbrand Lunde, født i Bergen, norsk NS-politiker. Studerte kjemi i Tyskland, 1929–40 direktør for Hermetikkindustriens laboratorium i Stavanger. Han utførte en rekke vitenskapelige undersøkelser av betydning for hermetikkindustrien. Lunde gikk sterkt inn for Nasjonal Samling og hørte til Quislings nærmeste støtter. Medlem av Stavanger bystyre 1933–36. Etter okkupasjonen 1940 utnevnte Quisling ham til medlem av sin «regjering» i aprildagene 1940. I september samme år ble Lunde av Reichskommissar Terboven utnevnt til «kommissarisk statsråd» og sjef for «Departementet for folkeopplysning og propaganda». Lunde og hans hustru omkom ved en drukningsulykke 25. okt. 1942. Som NS’ fremste taler og en effektiv administrator, ble hans død et følbart tap for NS-styret. Lunde utgav skrifter om hermetikk, en rekke propagandaskrifter samt Kampen for Norge (3 bd. 1941–42).

Kilde: Store norske leksikon

Historisk ettermiddag i Rauma kulturhus ble en suksess!

Leder i historielaget, Arne Steffen Lillehagen, kunne ønske velkommen til rundt 100 publikummere. Lokalhistorikerne Ola Gjendem og Per Arnt Harnes fanget forsamlingens oppmerksomhet med sine fortellinger om Gulltransporten og Kongens reise gjennom landet, bl.a. gjennom Rauma, våren 1940. Nye og ukjente opplysninger om begivenhetene kom også fram. Sølvi Heggem Lundin og Ruth Olina Lødemel bidro med diktlesning og sang i beste fedrelandsånd.

 

FRA KRIG TIL FRED – BEGIVENHETER SOM BERØRTE RAUMASAMFUNNET

Arrangement søndag 10. mai 2015 kl 1600 på «Romsdalshorn», Rauma kulturhus

Program

«Gulltransporten og Kongens reiser gjennom Norge i april/mai/juni 1940» v/Per A. Harnes og Ola Gjendem

«Vår- og fedrelandspotpurri» v/ Ruth O. Lødemel og Sølvi H. Lundin

Arr.: Rauma historielag med støtte fra Rauma kommune

Alle hjertelig velkommen!

Gratis inngang                                                           Salg av kaffe

Her kan du lese referat fra et lignende møte i Batnfjorden.

Romsdals Budstikke 09.05.2015

Årsmøte 2015

Årsmøte 2015 i Rauma historielag ble avviklet 11. mars på Rauma v.g. skole. Rundt 25 medlemmer møtte.

I forkant av årsmøtet fikk vi et interessant innblikk i hvordan det var å bo og leve på Åndalsnes i løpet av krigsårene 1940-1945. 95 år «unge» Lydia Mork, født og oppvokst på Åndalsnes, ble intervjuet av lokalhistoriker Torgeir Næss. Lydia fikk forsamlingen i sin hule hånd med en engasjert og sprudlende fortellerstil. Hun var 21 år i 1940 da krigen kom til Norge. Lydia fortalte bl.a. om rasjoneringskort, «krisemat», «B-såpe» og hennes fars konfeksjonsfabrikk som ble bombet.
Som takk for at hun ville dele sine minner med flere fikk Lydia en blomsterbukett og en årbok.

Lydia Mork og Torgeir Næss

Lydia Mork og Torgeir Næss

Etter en kaffepause ble selve årsmøtet avviklet. Det nye styret for 2015 består av:

Leder:                                            Arne Steffen Lillehagen
Styremedlem:                             Guri Asak Nilsen
Styremedlem:                             Arne Jarle Skiri
Styremedlem:                             Tørris Haugan
Styremedlem:                             Ågot Alnes Orvik

Varamedlemmer:                       Per Bersås, Guri Næss Krohn, Randi Bakke Hoem

Skriftnemnd:
Torgeir Næss, Britt Iren P. Neergård, John Aasen, Brit Landmark, Hans Petter Gjerdset, Kristoffer Dahle, Halvard Skiri

Protokoll og uttalelse fra årsmøtet 2015 finner du her

 

 

Årsmøte i Rauma historielag

Årsmøtet i Rauma historielag holdes onsdag 11. mars 2015 kl 1900 på Rauma v.g. skole. Årsmøtepapirene finner du her:

Rauma historielag årsmøteinnkalling 2015
Sak 3 – Årsmelding 2014
Sak 4 – Revidert regnskap
Sak 5 – Arbeidsprogram 2015
Sak 6 – Budsjett 2015
Sak 7 – Årskontingent 2016
Sak 8 a – Vedtektsendringer
 Sak 8 b – Uttalelse fra årsmøte i Rauma historielag vedr bygdebøker og bosettingshistorie i Rauma

Sak 9 – Valg blir lagt fram på årsmøtet

 

Lokalhistorisk arrangement 10. februar 2015

Lokalhistoriekvelden på Gjøa ble en skikkelig suksess. Masse folk, fine foredrag og stor stemning. Salg av kaffe, lodd og bøker skaffet prosjektet en god slump med penger som kommer godt med i det videre arbeidet framover. Takk til både bidragsytere og publikum for støtten ved å møte opp.

 

Rauma historielag, i samarbeid med Romsdal sogelag, inviterer til et lokalhistorisk arrangement på Gjøa, Marstein tirsdag 10. februar 2015 kl. 1900.
Program
* Informasjon om prosjektet «Minnesmerke over «Kabbin»
* «Glimt fra kirkeliv og martna på 1700-tallet» v/Olav Bonesmo
* Salg av lokallitteratur
* «Mat og måltid i Grytten på «Kabbin» sin tid» v/Bjørn Austigard
* Kaffesalg v/Øverdalen bygdekvinnelag, loddsalg

Inngangspenger: kr 100

Arr.: Rauma historielag og Romsdal sogelag

 

 

 

 

 

 

Lansering av Årbok for Rauma 2014

Årbok for Rauma 2014 er nå klar. Årets bok er «stappfull» av interessant lesestoff fra hele kommunen, bl.a. er det stort fokus på jubileer: Raumabanen 90 år, Rauma kommune 50 år, Grunnlovsjubileet. Alle medlemmer vil få boka i sin postkasse i løpet av inneværende uke, og den vil også være til salgs i bokhandel og i butikker i kommunen. Boka selges også i Molde hos Ark Dahl og VIVO Molde (tidligere Bok og Media).

Selve lanseringen foregår på Hotel Aak søndag 23. november 2014 fra kl 1700. Her er programmet:

  • Presentasjon av Årbok for Rauma 2014
  • Rauma kommune 50 år v/Nils Valde
  • 1814 i indre del av Romsdal v/Torgeir Næss
  • Den ukjente historien om Aak gård v/Bjarne Langseth
  • Musikalsk innslag v/Arne Johnson 

Salg av kaffe og kaker                                   Gratis inngang

Alle hjertelig velkommen!