KULTURMINNEDAG PÅ VÅGSTRANDA SØNDAG 20. SEPTEMBER 2015 KL 1400

Tema: Våge – fergesamband og krigsminne
Fergesambandet Våge – Norvika og NS- minister Gulbrand Lundes siste reis(e)!
En av flere krigsminnemarkeringer i Rauma som påminner oss om andre verdenskrigs utbrudd og fredsslutning for hhv 70 og 75 år siden!

Vandring og informasjon om fergestedet og begivenhetene i 1942 som førte til at minister Lunde og frue omkom. I etterkant foredrag om temaet ved Jan Olav Flatmark på Vågstranda oppvekstsenter.
Inngangsbillett
Salg av kaffe
Arrangører: Rauma historielag og Vågstranda sogelag

Her kan du laste ned Pressemelding fra Rauma historielag som er sendt til Åndalsnes Avis og Romsdals Budstikke.

Gulbrand Lunde 1901-1942

Gulbrand Lunde, født i Bergen, norsk NS-politiker. Studerte kjemi i Tyskland, 1929–40 direktør for Hermetikkindustriens laboratorium i Stavanger. Han utførte en rekke vitenskapelige undersøkelser av betydning for hermetikkindustrien. Lunde gikk sterkt inn for Nasjonal Samling og hørte til Quislings nærmeste støtter. Medlem av Stavanger bystyre 1933–36. Etter okkupasjonen 1940 utnevnte Quisling ham til medlem av sin «regjering» i aprildagene 1940. I september samme år ble Lunde av Reichskommissar Terboven utnevnt til «kommissarisk statsråd» og sjef for «Departementet for folkeopplysning og propaganda». Lunde og hans hustru omkom ved en drukningsulykke 25. okt. 1942. Som NS’ fremste taler og en effektiv administrator, ble hans død et følbart tap for NS-styret. Lunde utgav skrifter om hermetikk, en rekke propagandaskrifter samt Kampen for Norge (3 bd. 1941–42).

Kilde: Store norske leksikon