Kulturminnedagen 2016 i Rauma

Kulturminnedag i Rauma – «Se hva vi kan» – Kulturvernarbeid i ord og handling på Mittet søndag 18. september fra kl 14

Kulturminnedagen i Rauma er en del av de europeiske Kulturminnedagene som markeres i over 45 land hvor Norge inngår. I år er det kompetanse og kunnskap i kulturvernet som er tema.
I Rauma ønsker Mittetdalen historielag og Rauma historielag å gå sammen om et arrangement, som skal vise bredden og allsidigheten innenfor det frivillige kulturvernet med å vise fram arbeidet med å restaurere gamle Mittet skole, som har sin opprinnelse fra innføringen av folkeskolen i 1864. Det vil bli omvisning og orientert om arbeidet som på en forbilledlig måte er utført av medlemmer av historielaget. Kanskje lykkes vi med å vise fram en skoletime fra over 100 år siden!

Det blir en kaffepause med enkel servering på Mittun før del to av arrangementet avsluttes med en orientering og foredrag av dosent ved Høgskolen i Volda, Arnfinn Kjelland.

Kjelland er en betydelig fagperson innenfor det profesjonelle kulturminnefeltet slik vi kjenner det innenfor lokalhistorie, slektsforskning m.v.

Rauma historielag planlegger et samarbeid med Kjelland med henblikk på å utgi slekts – og bygdehistorie for de deler av Rauma som ikke er utgitt før. Han vil fortelle nærmere om dette arbeid og dele sine erfaringer med oss denne dagen!

Vel møtt til en trivelig og sosial samling på Mittet