Årsmøte i Rauma historielag

Årsmøtet i Rauma historielag holdes onsdag 11. mars 2015 kl 1900 på Rauma v.g. skole. Årsmøtepapirene finner du her:

Rauma historielag årsmøteinnkalling 2015
Sak 3 – Årsmelding 2014
Sak 4 – Revidert regnskap
Sak 5 – Arbeidsprogram 2015
Sak 6 – Budsjett 2015
Sak 7 – Årskontingent 2016
Sak 8 a – Vedtektsendringer
 Sak 8 b – Uttalelse fra årsmøte i Rauma historielag vedr bygdebøker og bosettingshistorie i Rauma

Sak 9 – Valg blir lagt fram på årsmøtet