Minnesmerke over «Kabbin»

På Rauma historielag sitt årsmøte i 2011 ble det vedtatt en ambisiøs aktivitetsplan. En av sakene på planen er at historielaget vil jobbe for å få reist et minnesmerke over Ole Amundsen Fladmark (Kabbin) og familie på Kabben i Brøstdalen. 10 personer omkom i et snøras der inne den 23. februar i 1816.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å planlegge og forberede reisning av et minnesmerke. Arbeidsgruppa består av: Per Bersås, Asmund Kylling, Pål Stavheim, Bjørn Austigard og Ågot Alnes Orvik.

Gruppa har hatt flere møter og også befaringer på Kabben, og går inn for at minnesmerket skal stå klart til 200 års markeringen for ulykken i 2016. I mars i år ble det sendt en formell søknad til Rauma kommune om godkjenning av prosjektet. Arbeidsgruppa håper på en positiv behandling av søknaden.

Rauma historielag har fått den gledelige meldingen at søknaden er innvilget. Arbeidsgruppa planlegger et møte i oktober for å jobbe med videre framdrift av prosjektet.