Minnesmerke over Ole Amundsen Fladmark (Kabbin) og familie

På Rauma Historielag sitt årsmøte i 2011 ble det vedtatt en ambisiøs aktivitetsplan. En av sakene på planen er at historielaget vil jobbe for å få reist et minnesmerke over Ole Amundsen Fladmark (Kabbin) og familie på Kabben i Brøstdalen. 10 personer omkom i et snøras der inne den 23. februar i 1816.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å planlegge og forberede reisning av et minnesmerke. Arbeidsgruppa består av disse medlemmene: Per Bersås, Asmund Kylling, Pål Stavheim, Bjørn Austigard og Ågot Alnes Orvik.

Gruppa har nå hatt sitt første møte, og går inn for at minnesmerket skal stå klart til 200 års markeringen for ulykken i 2016.