Kategoriarkiv: Ukategorisert

Årsmøtet 2018

Tirsdag 10. april avviklet Rauma historielag årsmøtet for 2018. 25 medlemmer møtte. Innledningsvis fikk årsmøtet en orientering om arbeidet med kulturminneplanen for Ørsta kommune fra høgskolelektor Harald J. Krøvel. Han har vært en sentral person i dette arbeidet i Ørsta. Bakgrunnen for at historielaget hadde forespurt Krøvel om orienteringen, er at Rauma kommune har vedtatt å starte et tilsvarende arbeid, og Rauma historielag er representert i prosjektgruppa.

Etter kaffepause ble det ordinære årsmøtet avviklet og følgende styre ble valgt:
Arne Steffen Lillehagen, leder
Arne Skiri
Rolf Herman Bjerkeli
Møyfrid Kavli Setnes
Ågot Alnes Orvik

Tørris Haugan går nå etter eget ønske ut av styret. Tørris har vært styremedlem siden 2008, det vil si fra det året Rauma historielag ble stiftet. Leder Arne Steffen overrakte Tørris en blomsterbukett og takket han for vel utført arbeid gjennom ti år!

Tørris

 

Kulturminneplan for Rauma

Rauma kommune har satt i gang arbeid med å utarbeide kulturminneplan for kommunen. Det er oppnevnt ei arbeidsgruppe, ledet av Geir Grav, hvor bl.a. Rauma historielag er representert. Formannsskapet er styringsgruppe for planarbeidet. Det satses på at kulturminneplanen skal være klar i løpet av 2018. Les mer om arbeidet her: https://www.rauma.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kulturminneplan.72569.aspx

Planprogrammet er nå lagt ut til høring på kommunens hjemmeside med høringsfrist 15. januar:  https://www.rauma.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kulturminneplan.72569.aspx

 

Julegaver

JULEGAVETIPS!

Sliter du med hva du skal gi som julegave til slekt og venner? Rauma historielag kan hjelpe! Ei bok eller flere er alltid velkomne gaver, og i disse førjulstider gir vi følgende tilbud:

  • Årbøker fra og med 2008 til og med 2016:            kr 150
  • Boka om Kabbin:                                                         kr 150
  • Årbok for Rauma 2017, 10% rabatt:                       kr 270

For å bestille sender du en e-post til: post@raumahistorielag.no eller ring til kasserer Tørris Haugan på nr. 990 45273.

PS: Det kan lønne seg å være medlem i historielaget, da får du mer rabatt!

BøkerJulegave

 

“Historisk” ettermiddag i Rauma kulturhus

Rundt 85 publikummere fikk gleden av å oppleve en søndag ettermiddag spekket med informasjon om organisasjon Todt, om planene for gjenreising av Åndalsnes, minner fra skoletid på 1950-tallet, og om den ferske årboka. Kjetil Andersen, Helga og Jon Tvinnereim og Torgeir Næss skal alle ha hjertelig takk for gode presentasjoner. Og ikke minst må vi takke duoen Morstøl og Brevik for flott sang og musikk.

(Alle foto: Ottar Rydjord)

Kulturhus 1

 

????????????????????????????????????

Kulturhus 4????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

 

Julegavetips

Er du i beit for ideer til julegaver?  Rauma historielag har i 2016 gitt ut to flotte bøker: “Boka om Kabbin” og Årbok for Rauma 2016. Vi er sikker på at de som får disse under årets juletre vil sette stor pris på gavene.

“Boka om Kabbin” er til salgs hos Romsdal Libris på Åndalsnes, Ark Storgata i Molde, samt på butikker på Bjorli, Lesjaskog og Lesjaverk.

Årbok for Rauma 2016 er til salgs på Romsdal Libris på Åndalsnes, Ark Storgata i Molde og i lokalbutikker i Rauma.

Bøkene kan også bestilles hos Rauma historielag på post@raumahistorielag.no.

arbok-2016-forsideboka-om-kabbin

 

Ny årbok er på vei

Årbok for Rauma 2016 blir i disse dager sendt til alle medlemmer, og lagt ut til salg i bokhandel og lokalbutikker i Rauma, samt hos Ark Storgata i Molde. Lanseringen av boka blir tradisjonen tro søndag 13. november kl 1700 på Hotel Aak.
arbok-for-rauma-2016Pressemelding:
Rauma historielag har de siste 9 årene hatt gleden av å utgi årbøker for Rauma, som hovedsakelig har omhandlet større og mindre hendelser som på ulikt vis har berørt personer og bygder. I årboka har mange forfattere beskrevet og skildret mennesker og hendelser som har vært med på å sette sitt preg på kommunens utvikling. Felles for disse forfattere, hvis vi skal kalle dem ved denne benevnelse, er at de har en tilknytning til heimkommunen, selv om flere ikke bor her i dag. Historielaget er svært takknemlig for at disse “forfattere” på sin fritid har brukt av tid og ressurser for å dele sine historier og kunnskap med lokalsamfunnet.
Uten skriftnemndas store bidrag, hadde det ikke vært mulig å utgi denne publikasjon som er innholdsrik, mangfoldig i tema og skildring og rikt illustrert – i år også med fargebilder. Styret takker disse tillitsvalgte/medlemmer: Britt Iren P. Neergård, Torgeir Næss, John A. Aasen, Hans Petter Gjerdset, Brit Landmark, Kristoffer Dahle og Halvard Skiri. Igjen et praktverk til terningkast 6 som medlemmer om kort tid vil motta gratis, og andre til en billig penge. 

Temavalget i år omhandler naturlig nok at det er 80 år siden Trollstigvegen ble åpnet. Her har Alf Hanekamhaug og Astrid Marstein Kruke bidratt med historiske tilbakeblikk, og hvor Alf Hanekamhaug etter planen vil delta på lanseringen kommende søndag. Vi vil også nevne omtalen av Kristian Brevik – en bauta innenfor kultur og musikklivet i Rauma i mange år som ville ha fylt 100 år i år. Nevnes må også erindringer fra guttedager på Åndalsnes og Isfjorden før og under krigen. Her finner vi spennende og interessante skildringer som mange vil huske! Den kjente forfatter Sigrid Undsets flukt og opphold på Holm under krigen kan vi få innblikk i tillegg til andre krigsminner.
Næringsutvikling, fangst og levevis er rikt beskrevet, bl.a om meieridrift i de ulike bygder.

 Historielaget inviterer til en historisk og innholdsrik presentasjon søndag ettermiddag hvor programvert Torgeir Næss vil fortelle mer. Og vi sier velkommen til alle hvor en enkel servering og underholdning inngår!

 

 

Årsmøtet i Rauma historielag krever at realskolebygget på Åndalsnes ikke blir revet

Denne resolusjonen om realskolebygget ble vedtatt på årsmøtet i historielaget 20. mars i år. Resolusjonen ble i etterkant sendt til Rådmannen og ordføreren i Rauma kommune.

Har du meldt deg inn som medlem i Rauma historielag? Hvis ikke, kan du gjøre det her:
https://www.raumahistorielag.no/medlem/

————————————————————————————————————–

Rauma kommune
v/rådmann Oddbjørn Vassli
Vollan 8, 6300 Åndalsnes

Åndalsnes, 20. mars 2014

RESOLUSJON FRA RAUMA HISTORIELAG SITT ÅRSMØTE 20. MARS 2014

«Årsmøtet i Rauma historielag krever at realskolebygget på Åndalsnes ikke blir revet»

Årsmøtet er kjent med at det skal utredes bygging av utleieboliger for flyktninger på
realskoletomta på Åndalsnes. Dersom planene blir realisert, innebærer dette riving av
realskolebygget.

Realskolebygget er opprinnelig en brakke oppført av tyskerne under 2. verdenskrig. Bygget
var tenkt som et vaskeri, men ble i stedet brukt som overnattingssted og kantine under krigen.
Bakgrunnen var en stor gjennomstrømning av tyske soldater og folk fra «Organisasjon Todt»
som hadde behov for et overnattingssted. Etter krigen ble bygget brukt til realskole på
Åndalsnes. Realskolebygget er en svært viktig del av krigs- og etterkrigshistorien på
Åndalsnes, og er en av svært få tyskebrakker som i dag står igjen.

Årsmøtet i Rauma historielag krever derfor at bygget under ingen omstendighet må rives.
Årsmøtet ber om at kommunen finner anvendelse som sikrer at bygget består, f.eks til
foreslåtte boliger hvis dette kan forenes med kommunens behov og verneinteressene. Det er
her viktig at det bygningsmessige og særlig det eksteriørmessige uttrykk bevares.

Andre forslag til bruk kan være at bygget brukes som lokaler for lag og foreninger
(«Frivillighetens hus»), oppbevaring av private samlinger, som f.eks. Tor Kristian Jevanord
sine samlinger fra andre verdenskrig.

Med hilsen
for Rauma historielag

Ågot Alnes Orvik
styreleder

Kopi: Rauma kommune v/ordfører Lars Olav Hustad

Været før og nå

Været vil alltid være et samtaleemne og det store spørsmålet er jo klimaforandringer. Nå er vi kommet til 5 mai, men det går fortsatt smått fremover med våren.

Min mor fortalte at 1 juledag 1932 hoppet hun tau da familien skulle gå til oldefaren på julemiddag. Hun hadde fått hoppetau i julepresang og det var stas.

En slektning fortalte at våren 1933 begynte de våronna tidligere enn noen gang. Jeg har også blitt fortalt at snøbreen Joengbreen ved Trollveggen var helt borte sommeren 1933, det har ikke skjedd siden. Vinteren 1932/33 var med andre ord snøfattig. Det må også ha vært en mild vinter og en varm sommer.

Bildet av Joengbreen er tatt i begynnelsen av mars 2006 av A. Orvik

Noen flere som har kommentarer eller historier om været før og nå?

“Det gjenreiste Åndalsnes er blitt vakkert – og større”

det gjenreiste åndalsnesI artikkelen “Det gjenreiste Åndalsnes er blitt vakkert – og større” som stod på trykk i Aftenposten 11.07.1958 kan vi lese følgende:

“Åndalsnes befolkning oppgis å være 2400. Men de som kommer hit i disse sommerdager kan lett få det inntrykk at byen teller dobbelt så mange innbyggere. Dette skyldes for en stor del den sentrale stilling stedet har, ja, Åndalsnes er faktisk ved å bli det store knutepunkt på det nordlige Vestland.”

Senere i artikkelen kan vi lese: “I dag har stedet omkring 200 hotellsenger” (I dag er det i realiteten faktisk færre hotellsenger på Åndalsnes.)

Her er artikkelen i pdf-versjon, Det er etterkrigshistorie fra Åndalsnes i kortversjon.