ÅRBOK FOR RAUMA 2015 – DEN ÅTTENDE I REKKEN

Årboka har gått i trykken og sendes ut til medlemmene i løpet av uke 46. Vi mener at vi har våre ord i behold når vi sier: Gled dere!

Årets bok favner over fortellinger og historier fra alle deler av kommunen; fra menighetsbasar, olsokfeiring, gårdshistorie, ferdsel- og ferdselsårer i Romsdalen, Grand Hotel Bellevue- til Casa Nova og dr. Sollie og enda mye mer……

Ruiner etter bombingen av Åndalsnes april 1940

Ruiner etter bombingen av Åndalsnes april 1940

Andre verdenskrigs begynnelse og slutt utgjør også en stor del av årets bok. Her finnes m.a. en fortettet fortelling om illegalt arbeid og konsekvensene av dette, og en beretning om krigshandlinger i vårt nærområde sett med barneøyne.

Boka selges også som tidligere fra Romsdal Libris på Åndalsnes, Vivo og Ark bokhandel i Molde og fra lokalbutikker i Rauma. For de som bor andre steder i landet, kan boka bestilles via: post@raumahistorielag.no.

Rauma historielag har ca 230 medlemmer, men vi vil gjerne ha mange flere. Kontingenten for 2015 er på kr 250, fra og med 2016 økes den til kr 275. Du får da boka fritt tilsendt. For å melde deg inn, kan du kan sende en e-post til: medlemskap@raumahistorielag.no hvor du opplyser om navn, adresse og e-postadresse. Eller ta kontakt med kasserer Tørris Haugan på tlf: 990 45 273.