Årsmøte 2019

Årsmøte i Rauma historielag holdes tirsdag 2. april kl 1830 på Rauma v.g. skole, auditoriet.

Vanlige årsmøtesaker.

I forkant av årsmøtet vil konservator og nestleder ved Romsdalsmuseet, Mads Langnes, holde et innlegg med disse tema:

  • Romsdalsmuseets virke og formål
  • Kulturminnearbeid og kulturarv stilt opp mot det moderne samfunnets utvikling

Enkel servering!

Medlemmer og interesserte er hjertelig velkommen!

Saker til årsmøtet legges ut etter hvert som de er klar:

Innkalling til årsmøte 2019 i Rauma historielag
Sak 3 Årsmelding Rauma historielag 2018
Sak 4 Regnskap 2018
Sak 5 Rauma historielag – arbeidsprogram 2019 – 2022
Sak 6 Budsjett 2019
Sak 7 Rauma historielag – Medlemskontingent 2020
Sak 8 A Innkommet sak – endring av vedtekter
Sak 9 Valg

Medlemsskap i Rauma historielag

Fremdeles ikke medlem? Nå har det blitt enda enklere å melde seg inn! Gå inn på hjemmesiden: www.raumahistorielag.no og klikk på menypunktet Bli medlem. Her velger du enten ordinært medlemsskap til kr 300 pr år, eller familiemedlemsskap til kr 100 pr år. Husk også å markedsføre medlemsskap i historielaget til slekt og venner. Som medlem får du i november årets årbok gratis i din postkasse!

Årbok for Rauma 2019

Nytt år og tida er kommet for å fortsette den gode tradisjonen med å utgi Årbok for Rauma. Årets bok vil bli den tolvte i rekken av en flott samling lokalhistorie mellom to bind.

Historielagets skriftnemnd er allerede i gang med arbeidet og har fått tilgang til stoff som skal inn i boka. Men skriftnemnda vil gjerne både oppfordre og utfordre flere til å komme med bidrag. Har du eller noen i din bekjentskapskrets historier, bilder etc fra Rauma kommune, både fra litt eldre tider og opp mot i dag som burde vært delt med flere? Ta kontakt med skriftnemnda på e-post: skriftnemnda@raumahistorielag.no, eller med noen av medlemmene i nemnda:  https://www.raumahistorielag.no/om/skriftnemnda-2012/.

Dersom noen synes de ikke har nok kunnskaper eller muligheter til å skrive selv, så skal ikke det være noen hindring for å bidra. Skriftnemnda vil være behjelpelig.

Tar du oppfordringen?

Julegavetips


Julegavetips – Årbok for Rauma 2018

Noen tema i årets bok:
Åndalsnes Musikkforening 100 år
av Arne Ottar Ødegård
«Caronia» – «The green Goddess»
av Roger Kavli
«Meget tørt, det har endnu ikke kommet regn i sommer»
av Arne Skiri i samarbeid med Kåre Brudeli

Malla på Matterhorn
av Jorun Kilskar Næss
Steinkvelvbruene i Gjerdsetbygda
av Hans Petter Gjerdset

Boka kan kjøpes i Romsdal Libris og enkelte lokale butikker, ved henvendelse til Møyfrid på 91320219 eller Arne Steffen på 92099055, eller e- post til post@raumahistorielag.no.
Bli medlem og få boka gratis! 

Med hilsen
RAUMA HISTORIELAG

Kulturettermiddag på Woldstad Gard

Vel 40 personer deltok i markeringen av Rauma historielags 10-års feiring, og presentasjon av Årbok for Rauma 2018 på Woldstad Gard i Isfjorden søndag 11. november.

Etter at styreleder Arne Steffen Lillehagen hadde ønsket velkommen, fikk forsamlingen høre et flott knippe «bånsuller» fra vertinna på gården, Gudrun Enga Woldstad. Hun hadde også gjort i stand et innbydende bord med hjemmebakte kaker og kaffe som falt i smak.

Per Arne Skomsø var historielagets første leder, og han framførte en selvskreven «prolog» i anledning at laget nå er ti år.

Medlem i skriftnemnda, Torgeir Næss, presenterte årets bok. Ei svært allsidig bok med artikler om mange forskjellige emner og fra forskjellige deler av kommunen.

Styreleder Lillehagen takket til slutt Skomsø og Næss for flotte bidrag og overrakte blomster.


 

RAUMA HISTORIELAG FYLLER 10 ÅR!

Historielaget inviterer til kulturettermiddag på Woldstad Gard i Isfjorden søndag 11. november kl 1700.

Vi feirer jubileet med prolog som tar oss gjennom ti år i lokalhistoriens tjeneste, lansering av Årbok for Rauma 2018 og musikalske innslag.

Salg av kaffe og kaker.

Alle hjertelig velkommen!

10-års markering og Årbok for Rauma 2018

Rauma historielag fyller 10 år i 2018, og styret har bestemt seg for at dette bør markeres. Vi har tidligere gått ut med at det ble et arrangement på Gjøa på Marstein, men av ulike årsaker er dette ikke lenger aktuelt. I stedet blir arrangementet flyttet til Woldstad gård i Isfjorden søndag 11. november kl 1700. Nærmere informasjon kommer etter styremøtet i historielaget 23. oktober.

Skriftnemda er i full gang med forberedelser til utgivelsen av Årbok for Rauma 2018. Dette er den 11. boka i rekken, og det ser ut til at det blir ei bok med interessante og varierte artikler fra mange deler av kommunen. Boka er planlagt ferdig fra trykkeriet første uka i november, og lanseringen skal finne sted i forbindelse med «jubileumsarrangementet» 11. november.

Årsmøtet 2018

Tirsdag 10. april avviklet Rauma historielag årsmøtet for 2018. 25 medlemmer møtte. Innledningsvis fikk årsmøtet en orientering om arbeidet med kulturminneplanen for Ørsta kommune fra høgskolelektor Harald J. Krøvel. Han har vært en sentral person i dette arbeidet i Ørsta. Bakgrunnen for at historielaget hadde forespurt Krøvel om orienteringen, er at Rauma kommune har vedtatt å starte et tilsvarende arbeid, og Rauma historielag er representert i prosjektgruppa.

Etter kaffepause ble det ordinære årsmøtet avviklet og følgende styre ble valgt:
Arne Steffen Lillehagen, leder
Arne Skiri
Rolf Herman Bjerkeli
Møyfrid Kavli Setnes
Ågot Alnes Orvik

Tørris Haugan går nå etter eget ønske ut av styret. Tørris har vært styremedlem siden 2008, det vil si fra det året Rauma historielag ble stiftet. Leder Arne Steffen overrakte Tørris en blomsterbukett og takket han for vel utført arbeid gjennom ti år!

Tørris

 

Årsmøte i Rauma historielag 10. april 2018

Årsmøtedokumenter

Rauma historielag – Protokoll årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte i Rauma historielag 10.04.2018

Rauma historielag – Årsmelding 2017

Rauma historielag – Regnskap 2017

Rauma historielag  – Arbeidsprogram 2018-2020

Rauma historielag – Budsjett 2018

Rauma historielag – Medlemskontingent 2019

Rauma historielag – Vedr innmeldt sak ang prosjekt bosettingshistorie

Rauma historielag – Vedtektsendring

Rauma historielag – Valg