Første styremøte etter sommerferien

Styret møtes torsdag 22. august til det første møtet etter sommerferien. På sakslista står bl.a.:

Status for arbeidet med Årbok for Rauma 2019
Aktiviteter og program for høsten
Kulturminneplan for Rauma kommune – videre engasjement fra Rauma historielag