Nye tillitsvalgte i Rauma historielag

22. mars 2012 var det årsmøte i Rauma historielag. De tillitsvalgte er nå som følger:

Styret

Leder – for ett år: Ståle Gyldenås
Styremedlem for to år: Britt Iren Pedersen Neergård
Styremedlem for to år: Ågot Alnes Orvik
Styremedlem for ett år: Edmund Søvik (ikke på valg)
Styremedlem for ett år: Tørris Haugan (ikke på valg)
Varamedlem for ett år: Eirik Hoem
Varamedlem for ett år: Per Bersås
Varamedlem for ett år: Guri Næss Krohn
Revisor for ett år: Sverre Gjerstad
Skriftnemnd for ett år:
Torgeir Næss
Asmund Kylling
John Aasen
Brit Landmark
Britt Iren Pedersen Neergård
Einar Klungnes
Valgkomité: Dag Søvik, Svanhild Dahle og Erling Hagen
 • Leder – for ett år: Ståle Gyldenås
 • Styremedlem for to år: Britt Iren Pedersen Neergård
 • Styremedlem for to år: Ågot Alnes Orvik
 • Styremedlem for ett år: Edmund Søvik (ikke på valg)
 • Styremedlem for ett år: Tørris Haugan (ikke på valg)
 • Varamedlem for ett år: Eirik Hoem
 • Varamedlem for ett år: Per Bersås
 • Varamedlem for ett år: Guri Næss Krohn

 

Revisor for ett år: Sverre Gjerstad

Skriftnemnd for ett år:

 • Torgeir Næss
 • Asmund Kylling
 • John Aasen
 • Brit Landmark
 • Britt Iren Pedersen Neergård
 • Einar Klungnes

Valgkomité:

 • Dag Søvik,
 • Svanhild Dahle
 • Erling Hagen