Årsmøte 2012 – og foredrag om gamle Åndalsnes

Årsmøtet i Rauma historielag arrangerest torsdag 22. mars kl 19.00 på Rauma videregående skole.

Her er sakspapirene (pdf)
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
3. Årsmelding for 2011
4. Regnskap for 2011
5. Arbeidsprogram 2012
6. Budsjett for 2012
7. Vedtektsendringer
8. Fastsetting av medlemskontingent for 2013
9. Valg:
Leder – for ett år
To styremedlemmer – for 2 år
Tre varamedlemmer til styret – for 1 år
Revisor – for 1 år
Skriftstyre\nemnd – for 1 år
Valgkomite på tre medlemmer – for 1 år
Etter årsmøte blir det et faglig foredrag av Torgeir Næss om Åndalsnes i gamle dager.
Møtet er åpent for alle. Medlemskap kan tegnes på møtet.
Velkommen!

 

Her er sakspapiren til årsmøtet 22. mars 2012 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
3. Årsmelding for 2011
4. Regnskap for 2011
5. Arbeidsprogram 2012
6. Budsjett for 2012
7. Vedtektsendringer
8. Fastsetting av medlemskontingent for 2013
9. Valg:

  • Leder – for ett år
  • To styremedlemmer – for 2 år
  • Tre varamedlemmer til styret – for 1 år
  • Revisor – for 1 år
  • Skriftstyre\nemnd – for 1 år
  • Valgkomite på tre medlemmer – for 1 år

Etter årsmøte blir det et faglig foredrag av Torgeir Næss: «Gamle Åndalsnes før krigen»
Møtet er åpent for alle.

Medlemskap kan tegnes på møtet.

Utlodning. Enkel servering

Velkommen!