Foredrag: Rauma – sentral i kristningsprosessens historie i Norge

nordeideForsker Sæbjørg Walaker Nordeide, Senter for Middelalderstudier Universitetet i Bergen, skal i mai 2011 gjøre utgravinger i Rauma kommune.

Tirsdag 10. mai kl 19.30 på Rauma Folkebibliotek  holder Nordeide foredraget «Rauma – sentral i kristningsprosessens historie i Norge».

Kristningen har vært et sentralt tema for forskningen ved Senter for Middelalderstudier, Universitetet i Bergen.

Forskningen har vist at Romsdal generelt, og Rauma spesielt, er sentral for studier av kristningsprosessen i Norge. Rauma har usedvanlig mange og varierte kulturminner fra yngre jernalder, faktisk flest i hele Vitenskapsmuseets distrikt. Dessuten finnes det interessante stedsnavn som Kors og Horgheim.

kristning1Like utenfor kommunegrensen, på Veøy, finnes de eldste, kristne gravene som er påvist hittil i Norge, og på Villa i Tresfjord er en annen alderdommelig, kristen gravplass. I mai vil Sæbjørg Walaker Nordeide foreta mindre utgravninger i noen kulturminner i dette området som kan gi oss mer informasjon om dette. Utgravingene i Rauma skal skje på Horgheimseidet og i Bjørmosen på Åndalsnes.

I foredraget 10. mai på Rauma Folkebibliotek vil Nordeide fortelle mer om forskningsresultatene og utgravningene.

 

Inngang:

50 kr for medlemmer av Rauma historielag. 100 kr for ikke-medlemmer.
Gratis inngang ved nytegning av medlemskap i historielag. (Medlemskap: 200 kr)

Det vil bli salg av Rauma historielag sine årbøker for 2008, 2009 og 2010.

 

Velkommen!