Bokkafé: Lansering av Årbok for Rauma 2011

Rauma historielag arrangerer bokkafé lørdag 26. november kl 13.00 på Rauma folkebibliotek på Åndalsnes.
Vi lanserer årets årbok, og det blir presentert utdrag fra årboka.

Det vil også bli solgt eldre årbøker og mulighet til å melde seg inn i historielaget

Årets bok åpner et nytt kapittel: historien bak kommunens gründere. 

Forrige århundre endret mye i bygdene i Norge, så også i vår kommune. De fleste litt større bygdelag fikk sitt eget meieri, de fikk en landhandler og ofte var der en eller annen som skaffet kapital og hadde nok tiltro til både seg selv og andre til å starte en industriell virksomhet.

Å satse i slike tider krevde mot. Man startet rett nok i det små, men ikke desto mindre var det å ta opp lån i 20- og 30-årene en risikabel affære. De visste godt om de mange som ikke hadde lyktes. Mange av gründerne hadde vært ut i den store verden og de kom tilbake med nyttig erfaring og kunnskap. Noen av dem startet her og bygde møysommelig opp sin virksomhet skritt for skritt.

I årets bok forteller Knut Stenerud om Plasto- fabrikkens suksess, og Ansgar Mjelva og Ragnar Aarø`s virksomhet på Åndalsnes er skildret.

http://www.facebook.com/event.php?eid=179383805480826