Styremøte 25. februar 2016

Torsdag 25. februar avvikles styremøte i Rauma historielag. På agendaen står m.a. en sak som har stått på historielaget sitt arbeidsprogram i mange år, nemlig at laget skal «være pådriver for arbeidet med bosettingshistorie og bygdebøker i Rauma». Konferer bl.a. uttalelsen fra årsmøtet i 2015: Uttalelse vedtatt på Årsmøtet til Rauma historielag 11. mars 2015. Styret ønsker nå å intensivere arbeidet med denne saken, og den vil også bli tema på årsmøtet i mars.