Årsmøte 2016

Årsmøtet i Rauma historielag avholdes torsdag 17. mars på Åndalsnes. Nærmere beskjed om tidspunkt og sted blir annonsert senere. Årsmøtesakene legges ut på hjemmesiden 2 uker før årsmøtet.

Medlemmer som ønsker å legge fram saker for årsmøtet sender disse til styret på e-post: post@raumahistorielag.no innen 1. mars 2016.