Nytt styre i Rauma historielag

Årsmøtet i historielaget ble avviklet 20. mars 2014 på Rauma v.g. skole. Det nye styret har denne sammensetningen:

Leder:                  Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim
Styremedlem:   Guri Asak Nilsen
Styremedlem:   Arne Steffen Lillehagen
Styremedlem:   Tørris Haugan
Styremedlem:   Arne Jarle Skiri

Varamedlemmer: Per Bersås, Guri Næss Krohn, Ågot Alnes Orvik