Årsmøtet for 2011 arrangeres 23. mars

Til medlemmene

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det kalles inn til årsmøte onsdag 23. mars 2011 kl. 19.30 på Isfjorden skole.

Sakliste:
1. Årsmelding for 2010
2. Regnskap for 2010
3. Plan og budsjett for 2011
4. Fastsetting av medlemspenger for 2011
5. Valg:
a) Leder – for ett år
b) To styremedlemmer – for 2 år
c) Tre varamedlemmer til styret – for ett år
d) Revisor – for ett år
e) Skriftstyre på 5 medlemmer
f) Valgkomite på tre medlemmer – for ett år

Etter årsmøte blir det et faglig foredrag av arkeolog Kristoffer Dahle:
”Fangstfolka i Romsdal – hvem var de egentlig ?”

 

For styret

Per Arne Skomsø
leder